Michael van Hulst

Door Michael van Hulst

Barcelona was vorige week het mondiale middelpunt van de ‘slimme stad’. Tijdens het Smart City Expo World Congres in de Catalaanse stad kwamen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en startups bijeen om elkaar te inspireren voor het ontwikkelen van de stad van de toekomst. Diverse maatschappelijke en technologische trends zullen onze leefomgeving veranderen. Het vergroten van het stedelijk gebied, verdichting in de bebouwde omgeving, energietransitie en vooral digitalisering zijn aanleiding om elkaar een beeld van de toekomst te bieden.

Nederland was met circa 250 vertegenwoordigers sterk vertegenwoordigd. Met de G5 als kartrekker van verschillende thema’s was een intensief programma samengesteld dat zowel voor inzicht, inspiratie als verbinding diende te zorgen. Gemeente Eindhoven in samenwerking met de Brainportregio vertegenwoordigde het ‘Urban Mobility’ domein. Burgemeester John Jorritsma was namens RVO als missieleider aangesteld. Een geslaagde keuze.

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief!

Je wekelijkse innovatie overzicht: Elke zondag onze beste artikelen in je inbox!

  De stad gaat zich steeds meer als digitaal platform ontwikkelen. Datagedreven toepassingen domineren het toekomstbeeld. Om de stad veiliger te maken, om de bereikbaarheid te verbeteren, de gezondheid te verhogen of het effect op ons klimaat te verminderen. Het verkrijgen van data en het toepassen in verschillende oplossingsrichtingen leverde fraaie vergezichten evenals pragmatische voorbeelden op. Uiteraard genereren oplossingen nieuwe vraagstukken zoals privacy issues.

  Zonder de voorbeelden van steden en partijen tekort willen doen (ik was immers zelf een van de sprekers) kwam een minder belicht aspect als voornaamste inzicht bij me op. Slimme steden worden niet door technologie ontwikkeld maar door de mensen die er verblijven of aan werken. Voormalig burgemeester van Eindhoven Rob van Gijzel benadrukte dit enkele jaren gelden al. Gelukkig bleek een van de succesfactoren van dit omvangrijke gezelschap dat we elkaar steeds beter weten te vinden. De Brabantse steden waren sterk vertegenwoordigd en in de onderlinge conversaties bleek al snel dat de uitdagingen waar we allen voor staan niet separaat benaderd dienen te worden.

  Laten we voorkomen dat we als blinde mannen om een olifant gaan staan en een eigen perceptie van de werkelijkheid creëren, maar vanuit een breder perspectief de verbindende kracht gaan benutten. Juist wanneer we deze verbinding weten te leggen zullen we op verschillende domeinen versnelling kunnen aanbrengen in de transitie.

  De komende periode zullen er op het gebied van ‘Urban Mobility’ op verschillende plaatsen in Brabant, en zeker in de Brainportregio, voorbeelden ontstaan die hier antwoord op geven. Denk aan oplossingen rondom de luchthaven, bedrijven terreinen en campussen, binnenstedelijke distributie maar ook aan een koppeling tussen energieopwekking, opslag en distributie via mobiliteit.

  Nadat we de afgelopen jaren nieuwe energie en bereikbaarheidsagenda’s, regionale energie strategieën, provinciale programma’s en lokale coalitieakkoorden hebben ontwikkeld belooft 2019 het jaar van uitvoering te worden. De afgelopen week heeft Brabant aangetoond elkaar hierin te kunnen versterken. Komend jaar zullen we via Innovation Origins de concrete voorbeelden onder de aandacht brengen.

  Michael van Hulst is als manager Zuid-Nederland (Eindhoven) bij Eneco Groep verbonden aan de Brabantse energiestrategie en tevens bezig met de ontwikkeling van een innovatieplatform voor de energietransitie.

  Barcelona Smart City

  Steun ons!

  Innovation Origins is een onafhankelijk nieuwsplatform, dat een onconventioneel verdienmodel heeft. Wij worden gesponsord door bedrijven die onze missie steunen: het verhaal van innovatie verspreiden. Lees hier meer.

  Op Innovation Origins kan je altijd gratis artikelen lezen. Dat willen we ook zo houden. Heb je nou zo erg genoten van de artikelen dat je ons een bedankje wil geven? Gebruik dan de donatie-knop hieronder:

  Doneer

  Persoonlijke informatie

  Over de auteur

  Author profile picture