Author profile picture

Gastopinie, door Christian Curré

De afgelopen week was er veel te doen over de adviezen rondom de Nederlandse mainports en de lobby van Brainport om toch vooral ook als zodanig erkend te worden om meer geld naar de regio te krijgen. De achterliggende gedachte is dat we hier een innovatieve TDK (Techniek/Kennis/Design)-hub zijn en dat we daarmee zeker zo relevant zijn voor de concurrentiepositie van Nederland als Schiphol en de Rotterdamse haven.

Natuurlijk gebeuren er hier fantastische dingen en kunnen we onszelf als regio trots voelen vanwege de grote bedrijvigheid en de aantrekkingskracht van de reeds aanwezige bedrijven, professionals en patenten. Wat me echter opviel in alle reacties en pleidooien is dat het heel moeilijk blijkt, zelfs voor de betrokkenen, om helder aan te geven wat Brainport nu daadwerkelijk is of doet. En waar dat geld dat gevraagd wordt dan écht naartoe zou moeten gaan.

De genoemde bestemmingen voor het beoogde investeringsbudget lopen uiteen van slim verkeer en betere fysieke verbindingen via netwerkbevordering tot het beter faciliteren van de expats die hier werken. Brainport is op zich natuurlijk slechts een concept, bedacht aan een vergadertafel, en de bijbehorende organisatie Brainport Development maakt het met al haar pilots, presentaties, stimuleringsbijeenkomsten, bewustwordings- en netwerktrajecten ook niet makkelijker om ons een goed beeld te vormen van waar we het nu concreet over hebben. Toch praat iedereen die graag iets wil voorstellen in stad en regio te pas en te onpas over ‘het succes van Brainport’ en worden veel plannen onderbouwd met de argumentatie dat ‘het goed is voor de ontwikkeling van Brainport’.

“Het kapitaal zit in de mensen. Zoals altijd.”

Het is vrij simpel volgens mij. Het kapitaal zit in de mensen, zoals eigenlijk altijd. En die moeten zich welkom, verzorgd, veilig en gewaardeerd voelen om tot goede resultaten te komen. Een kennishub is niets anders dan mensen die individueel of samen aan uitdagende content werken waardoor ze voor meerwaarde zorgen. Die meerwaarde moet als verhaal aantrekkelijk verteld worden zodat het sneeuwbaleffect versterkt wordt. Je gooit er als Unique Selling Points de stad en het omringende platteland, frisse lucht en goede voeding en kwalitatief hoogwaardige vrije tijd tegenaan en dan leveren de ‘eigen’ kenniswerkers en de expats in al hun verscheidenheid op hun beurt contacten en contracten, producten en promotie, data en domotica.

Maar misschien moeten we er wat minder hoogdravend over doen. We hoeven niet topzwaar te zijn van overkoepelende ambitie en we hoeven niet steeds zo hemelbestormend te zijn in reclamejargon. Die toptalenten komen vanzelf wel als de zojuist beschreven USP’s op orde zijn, om vervolgens met hun ervaringen via de clouddiensten weer uit te waaieren over de wereld met hun Eindhovense ervaringen op zak. Als we in Brainport investeren in het goede woon-werk-leeflimaat, dan is dat waarschijnlijk duurzamer dan het inzetten op snel programmatisch gewin. Maar investeren in een goede balans tussen bereikbaarheid en milieu, ondersteuning en zelfvoorzienendheid, cultuur in de stad en natuur in de regio en hoogbouw/laagbouw met groen is voor de bestuurders van Brainport bepaald niet eenvoudig gebleken. Oude praktijken van handelen en belangenbehartiging rijmen niet met een open innovatieklimaat.

Een beter Brainport begint bij jezelf.