© Gashouders
Author profile picture

About Gashouders

  • Founders: Pieter Mans (CEO), Jelmer Kalff (CCO), Willem Jan Eising (COO)
  • Founded in: 2019, Arnhem
  • Employees: 3
  • Money raised: > 1 miljoen via subsidie en investeringen
  • Ultimate goal: Over vijf jaar geen fakkelgas meer in NEderland en meer dan 10 miljoen liter diesel op jaarbasis vervangen.

Biogas dat anders afgefakkeld zou worden, wordt nu op bouwplaatsen gebruikt om stroom op te wekken, dankzij het Arnhemse bedrijf Gashouders. De onderneming is een belangrijke schakel tussen het Waterschap Vallei & Veluwe – waar het biogas vandaan komt – en de bouwbedrijven die duurzaam willen werken. De start-up hecht grote waarde aan de samenwerking met het waterschap. Het devies van het bedrijf luidt dan ook: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’. In deze aflevering van Start-up of the day vertelt de COO van Gashouders, Jan Willem Eising, er meer over. 

Biogas wordt al langer gebruikt als brandstof. Jullie concept is simpel, maar innovatief. Wat is jullie geheim? 

“Biogas wordt inderdaad al vaker gebruikt. Maar dan wordt het ter plekke verstookt. Wij vonden het zonde dat zo’n duurzaam product met amper uitstoot afgefakkeld wordt. Mijn partners – Pieter Mans (CEO), Jelmer Kalff (CCO) – en ik hebben alle drie onze baan opgezegd om ons hier volledig op te focussen. Het was een geen gemakkelijke businesscase. Een van de toeleveranciers die we benaderden, zei meteen dat wat wij wilden – biogas met CO2 comprimeren in gasflessen-, technisch niet mogelijk was. Terwijl, uit ons eigen onderzoek blijkt dat het wél mogelijk is. We willen de CO2 niet uit het biogas verwijderen omdat het heel duur, energie-intensief en vooral voor kleine stromen niet rendabel is.”

“Door onze pragmatische en oplossingsgerichte houding is het toch gelukt om samenwerkingspartners te overtuigen. We zijn de schakel tussen de verschillende bedrijven. Wij nemen de biogas-overschot over van de waterschappen over, laten dat op een speciale manier reinigen, drogen en comprimeren dat in cilinders. Zo kunnen aannemers dit op bouwplaatsen gebruiken om stroom op te wekken als een duurzaam alternatief voor bijvoorbeeld diesel. Wij leveren het hele pakket; dus biogas, transport en opslag.”

Door jullie oplossing is affakkelen van biogas dus niet meer nodig? 

“Onder andere. Biogas ontstaat vanzelf door de vergisting van rioolslib. Waterschap Vallei & Veluwe gebruikt een gedeelte van dat biogas zelf, maar hielden nog steeds gas over. Dat werd afgefakkeld. Omdat wij hun probleem oplossen, krijgen we dat gas van hen. Als we meer nodig hebben om onze klanten te kunnen voorzien, dan betalen we er een vergoeding voor.” 

“Ons gas is voor de bouwsector een mogelijkheid tot verduurzaming. Bij aanbestedingen moeten bouwbedrijven ook milieukosten meenemen: fictieve kosten, waarmee de impact op het milieu wordt berekend. Dat komt bijvoorbeeld bovenop de prijs van diesel. Aannemers die ons gas gebruiken, kunnen verduurzamen. Aanbestedingen kunnen dan lager uitvallen. Ze betalen de prijs van conventionele brandstoffen, maar ze krijgen duurzame energie. Dat is uniek. Met het oog op de energietransitie is dit heel belangrijk.” 

Ook interessant: Alternatieven voor Russisch gas genoeg, maar niet op korte termijn

Hoe wordt jullie innovatie ontvangen?  

“De pilotfase waarin we zitten zou officieel tot eind 2022 duren. Maar we zijn nu al volop bezig. Een klant, GB Bouwbedrijf, heeft nu al een tweede en derde generator bij ons besteld. Ofwel: die willen nu al gaan schalen. Het vulstation, waar het biogas wordt afgetapt, is bij het waterschap ook al definitief in gebruik genomen. ”  

“We zijn nu in gesprek met andere waterschappen en beheerders van waterzuiveringsinstallatie om nog verder te kunnen uitbreiden. Duurzame brandstoffen en deze toepassing hebben een grote potentie. Maar we kijken ook naar andere mogelijkheden, we zijn bijvoorbeeld ook bezig met waterstof. Onlangs hebben we een investering van Unknown Group en OOST NL ontvangen waardoor we Gashouders verder kunnen ontwikkelen en kunnen uitbreiden.” 

Gaan jullie je ook richten op andere sectoren? 

“We focussen ons op plekken waar een grote energievraag is en geen energienetwerk. De evenementensector lijkt dan interessant. Het probleem is echter dat evenementen als festivals veel energie verbruiken in een korte tijd. Biogasproductie is een stabiel proces, waarin vrijwel altijd dezelfde hoeveelheid wordt geproduceerd. Je kan niet voor één weekend extra biogas gaan produceren. Bouwprojecten daarentegen zijn aardig continu over langere periodes. Vraag en aanbod sluiten dan beter op elkaar aan.”  

“Wij willen niet leveren om het leveren. We raden bedrijven die toegang tot netstroom hebben, ook aan om vooral daar gebruik van te maken. Dat is goedkoper én in potentie duurzamer dan biogas, ondanks de lage uitstoot. In de toekomst kunnen we kijken naar andere toepassingen, zoals bijvoorbeeld noodstroom, warmtenetten en datacenters.”