Author profile picture

Vorig jaar dienden bedrijven en ontwikkelaars uit Midden-Europa meer octrooiaanvragen in bij het Europees Octrooibureau dan in de voorgaande jaren. Polen werd regionaal leider. Het land noteerde zijn sterkste groei in octrooiaanvragen in de afgelopen vier jaar.

Vorig jaar ontving het Europees Octrooibureau (EPO) volgens het EPO-jaarverslag 2018 946 octrooiaanvragen uit Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. Dit is een groei van 20% ten opzichte van vorig jaar en ruim boven het gemiddelde groeipercentage van de 38 EPO-lidstaten (+3,8%).

Lees ook: innovatie verplaatst zich naar het Oosten

Lees ook: Siemens passeert Huawei als ‘s werelds meest innovatieve bedrijf

MEER AANVRAGEN UIT TSJECHIË, HONGARIJE EN SLOWAKIJE

Het aantal octrooiaanvragen van Tsjechische ontwikkelaars steeg met 17,5 %. In 2017 ontving het EOB 242 aanvragen uit Tsjechië. Een jaar eerder waren dat er 206 aanvragen. Over het algemeen zijn transport en organische fijnchemie de technische gebieden waarvoor de meeste octrooiaanvragen werden ingediend bij het EOB, gevolgd door farmaceutica en civiele techniek. Van de Midden-Europese landen kende Tsjechië relatief gezien het grootste aantal aanvragen ten opzichte van de bevolkingsgrootte (22,6 aanvragen per 1 miljoen inwoners).

Bedrijven, wetenschappers en ontwikkelaars uit Hongarije hebben 120 octrooiaanvragen ingediend. De drie belangrijkste gebieden waren: medische technologie, organische fijnchemie en biotechnologie. In 2017 ontving het EOB 95 aanvragen uit Hongarije, wat een groei van 26,3% opleverde. Het aantal octrooiaanvragen uit Slowakije steeg met 22%. De Slowaken dienden in 2018 50 octrooiaanvragen in en het jaar daarvoor 41.

POLEN: REGIONAAL LEIDER

2018 was een zeer goed jaar voor Polen. De octrooiaanvragen van Poolse uitvinders, bedrijven en onderzoeksinstellingen stegen in 2018 met 19,7%, een van de hoogste groeipercentages van de Europese landen. Het is het tweede opeenvolgende jaar van sterke en bovengemiddelde groei, na een daling van 30,6% in 2016.

“Wat octrooien betreft was 2018 opnieuw een zeer positief jaar voor Polen. Met een sterke groei gedurende twee opeenvolgende jaren, zien we nu een positieve stijgende lijn op basis van dubbele groeicijfers in een twaalftal verschillende belangrijke technologiegebieden. Dit is een zeer goed signaal, aangezien industrieën met een hoog gebruik van intellectuele-eigendomsrechten, waaronder octrooien, sterk bijdragen aan de economie in termen van werkgelegenheid, groei en handel. De bijdrage van academische instellingen aan de octrooiactiviteiten van Polen is vooral erg sterk”, aldus António Campinos, voorzitter van het EOB.

THERMISCHE PROCESSEN EN VERVOER

De gebieden ‘thermische processen’ en transport (met veel octrooiaanvragen in de auto-industrie) waren de technologische sectoren waarbinnen Polen de meeste Europese octrooiaanvragen indiende (39 per sector), en elk van hen vertegenwoordigde 7% van alle Poolse aanvragen bij het EOB in 2018. Er werd een sterke groei genoteerd binnen de sectoren computertechnologie, ‘materialen, metallurgie’, mechanische elementen, civiele techniek en farmaceutica. Van de 15 belangrijkste technologiegebieden in Polen boekten er twaalf een dubbelcijferige groei.

GROTE VRAAG NAAR OCTROOIBESCHERMING

De vraag naar octrooibescherming blijft groeien. Het aantal bij het EOB ingediende octrooiaanvragen is vorig jaar met 4,6% gestegen en bereikte een record van 174 317. 47% van alle octrooiaanvragen bij het EOB is afkomstig uit de 38 EOB-lidstaten. Ook Aziatische bedrijven wisten hun positie te behouden: het gecombineerde aandeel van China, Japan en Zuid-Korea steeg licht, namelijk naar 22,6%. De Verenigde Staten bleven het belangrijkste bijdragende land, goed voor 25% van het totale aantal aanvragen, gevolgd door Duitsland, Japan, Frankrijk en China.

De Europese landen vertoonden over het algemeen een positieve trend. Met uitzondering van Frankrijk en Finland groeiden alle top 20 EOB-landen in 2018.

bron: EPO

Deze tekst verscheen voor het eerst op www.innovatecee.com