Author profile picture

Philips heeft in 2015 maar liefst zestig procent meer winst gemaakt dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit de jaarcijfers die het bedrijf vandaag publiceerde. De nettowinst steeg van 411 miljoen euro naar 659 miljoen. Het beeld is wat vertekend doordat 2014 relatief slecht was.

Beleggers lijken blij met de resultaten. Op een negatief gestemde AEX is het aandeel Philips halverwege de dag één van de weinige stijgers.

In een toelichting op de jaarcijfers zei Frans van Houten, CEO Philips:

“Ook in het vierde kwartaal van 2015 verbeterde Philips de operationele resultaten ten opzichte van de overeenkomstige periode van 2014. We behaalden een stijging van de gecorrigeerde EBITA in alle drie de sectoren en genereerden een kasstroom uit operationele activiteiten van bijna EUR 1 miljard.

In het vierde kwartaal zagen we de omzet van Healthcare opnieuw groeien. Gecorrigeerd voor valuta-effecten nam de orderontvangst sterk toe met 15%, en ook de marges verbeterden ten opzichte van de overeenkomstige periode van 2014. Bij Consumer Lifestyle zagen we opnieuw een robuuste groei van alle onderdelen, met name bij Health & Wellness, terwijl verbeteringen van de productiviteit en de productmix resulteerden in aanzienlijk hogere marges. Lighting heeft haar resultaten weer verbeterd ten opzichte van de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar. Dit is met name het gevolg van de aanhoudende groei van de vergelijkbare omzet en margeverbetering van de LED-activiteiten en van onze effectieve maatregelen om de neerwaartse markt voor conventionele verlichtingsproducten te compenseren.

Over het geheel genomen was 2015 een solide jaar voor Philips. Dit zien we terug in consistente resultaatverbeteringen, hoewel de macro-economische omstandigheden uitdagend blijven. Lighting heeft haar operationele resultaten weer verbeterd. Ons HealthTech-portfolio – bestaande uit de onderdelen Healthcare en Consumer Lifestyle – realiseerde een veelbelovende groei van de vergelijkbare omzet van ruim 4% over het jaar als geheel. Hieruit blijkt dat we beter in staat zijn om te profiteren van de mogelijkheden in deze grote en groeiende markt. De groei van 5% van het ordervolume van Healthcare is bemoedigend.

Voor 2016 verwachten we een bescheiden groei van de vergelijkbare omzet en zullen we voortbouwen op de verbetering van onze operationele resultaten over 2015. In het licht van de aanhoudende macro-economische tegenwind en de verdeling van kosten en omzet over het jaar verwachten we dat verbeteringen zichtbaar worden in de tweede helft van 2016.”

Hoogtepunten 2015:

  • De vergelijkbare omzet steeg met 2% naar EUR 24,2 miljard, met name door een groei van ruim 4% van het HealthTech-portfolio
  • Gecorrigeerd voor valuta-effecten nam de orderontvangst toe met 5%, voornamelijk dankzij Noord-Amerika en West-Europa
  • De gecorrigeerde EBITA steeg met 20 basispunten naar 9,2% van de omzet en bedroeg EUR 2,2 miljard
  • De EBITA bedroeg EUR 1,4 miljard, ofwel 5,7% van de omzet, tegenover EUR 821 miljoen, ofwel 3,8% van de omzet, in 2014
  • Het nettoresultaat bedroeg EUR 659 miljoen, vergeleken met EUR 411 miljoen in 2014
  • Een vrije kasstroom van EUR 325 miljoen, tegenover EUR 497 miljoen in 2014
  • Rendement op geïnvesteerd vermogen steeg naar 7,0%, tegenover 4,5% in 2014
  • Voorstel om het dividend te handhaven op EUR 0,80 per aandeel