Author profile picture

Food Tech Brainport in Helmond is een expertisecentrum voor voedseltechnologie, product- en marktinnovatie, gespecialiseerd in scheiding, conservering en waardevermeerdering van voedselafvalstromen. Food Tech Brainport is een van de leden van de Samen Tegen Verspilling Taskforce – samen met Wageningen Universiteit, Albert Heijn, Rabobank en andere instellingen. Samen Tegen Verspilling is een overheidsinitiatief dat erop gericht is om in 2030 het voedselafval met vijftig procent te verminderen.

Food Tech Brainport is als lid van de Taskforce gespecialiseerd in de ontwikkeling en introductie van de processen en technologieën voor optimalisatie van voedselafvalstromen. Zoals Food Tech Brainport business developer Ivo Ploegsma zegt, is in een aantal gevallen niet nagedacht over het voorkomen van voedselafvalstromen, terwijl dat wel zou kunnen. “Levensmiddelenafval wordt normaal gesproken diervoeder, of het wordt gebruikt voor de productie van energie of gewoon gedumpt. Maar voedselafvalstromen kunnen waardevol worden gemaakt”, zegt Ploegsma. “Food Tech Brainport heeft samen met Van Rijsingen Ingredients een voedselafvalvalorisatieproject lopen dat onder andere babywortelen levert aan de retail. Het eindproduct bestaat uit kleine stukjes wortelen in plastic zakken, maar de grondstof daarvoor zijn grote wortelen met onregelmatige vormen. Ze worden tijdens de productie gesneden en laten enorme hoeveelheden voedselafval achter (meer dan 10.000 ton in een seizoen). In dit geval is preventie noch reductie van voedselverspilling mogelijk, dus heeft Food Tech Brainport dit bedrijf geholpen met het valoriseren van de voedselafvalstromen van deze productie.”

Langere houdbaarheid betekent de vermindering van de voedselverspilling”

Met nieuwe technologieën werd het mogelijk om de wortelresten om te zetten in een product met toegevoegde waarde – wortelsap. De pulp die overblijft na het persen van het sap is een bron van vezels – een product met toegevoegde waarde dat verder kan worden gebruikt in de voedingsindustrie – bijvoorbeeld voor het maken van brood. Maar zelfs als de vezels eruit worden gehaald, blijft er nog een afvalstroom over. “Nu onderzoekt Food Tech Brainport de technologie die het mogelijk maakt om caroteen uit de afvalstroom na de vezels te halen. Caroteen zou mogelijk gebruikt kunnen worden als kleurstof of voedingssupplement binnen of buiten de voedingsindustrie”, vertelt Ploegsma.

Food Tech Brainport voert twee projecten uit die het werk van de Taskforce versnellen: een Europees project Food From Food – onder leiding van Brainport Development – gericht op de reductie van voedselresten en de upgrade daarvan naar waardevolle producten, en het BioBOost-project – een samenwerking van tal van Brabantse organisaties gecoördineerd door Food Tech Brainport. “Deze projecten worden nu versneld door de doelstellingen van de Taskforce en stellen de Taskforce tegelijkertijd in staat om een vliegende start te maken met de activiteiten die binnen deze projecten al zijn ondernomen”, zegt Ploegsma.

Food Tech Brainport en haar partners beschikken over ongeveer 2000 m2 faciliteiten met technologieën voor de verlenging van de houdbaarheid en het gebruik van grondstoffen. De belangrijkste bedrijven die hier werken zijn Bodec met expertise in scheidingstechnologieën en Pascal Processing gespecialiseerd in conservering.

Een van de technologieën die beschikbaar zijn in Food Tech Brainport – High Pressure Processing (HPP) – is in staat om de houdbaarheid van het product aanzienlijk te verlengen. Lange houdbaarheid betekent de vermindering van de voedselverspilling, die niet alleen bestaat uit restanten van het productieproces, maar ook uit de producten die in de detailhandel terechtkomen en vanwege hun korte houdbaarheidsperiode weg moeten. “Als we de houdbaarheid verlengen met behoud van de kwaliteit van het product, resulteert dit in een enorme vermindering van de voedselverspilling. Veel MKB’ers en grotere bedrijven gebruiken onze Helmondse fabrieken om hun producten onder hoge druk te behandelen en hun houdbaarheid te verlengen”, zegt Ploegsma. “Food Tech Brainport is als lid van de Taskforce van plan om binnen het MKB het bewustzijn over de faciliteiten en voedselconserveringstechnologieën die hier in de Brainportregio beschikbaar zijn te vergroten.

Food Tech Brainport