Fontys © IO
Author profile picture

Om uit oorlogsgebieden gevluchte technische studenten een betere kans te bieden in het Nederlandse onderwijssysteem en zo ook het tekort aan technici te helpen oplossen, begint Fontys Hogescholen met een vooropleiding voor een technische associate degree. Woensdag 2 oktober is de eerste lesdag voor de eerste groep gevluchte studenten die in de techniek aan de slag willen. Aan het project ‘Leren en Werken’ zijn ook de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en een aantal Brabantse technische bedrijven verbonden.

De studenten deden in het land van herkomst al ervaring op in de werktuigbouw of de elektrotechniek, als student of engineer. Omdat zij moesten vluchten kwam hun opleiding of loopbaan abrupt tot stilstand. “Uit ervaring weten we dat Leren en Werken voor gevluchte studenten en professionals een slimme en relatief snelle route is naar een baan”, zegt Mardjan Seighali, directeur UAF. “Zij halen een erkend Nederlands diploma en doen tegelijkertijd werkervaring op. Zo vergroten zij hun kansen op een baan die aansluit bij hun capaciteiten.”

Voorbereiding

In de komende twintig weken bereiden de studenten zich voor op een technische opleiding (Associate Degree) bij Fontys Hogescholen en het vinden van een geschikte werkervaringsplaats. “Ze leren het onderwijssysteem kennen, verbeteren hun taal en ontwikkelen hun studievaardigheden”, aldus Simone van der Velde, Programmaleider bij Fontys Hogescholen. “Verder oriënteren zij zich op de technieksector, bijvoorbeeld door kennis te maken met technische bedrijven in Brabant.” De studenten die deze voorbereiding succesvol afronden, combineren daarna een technische opleiding met een betaalde werkervaringsplek bij een technisch bedrijf. Indien ze de studie succesvol afronden hebben ze na twee jaar een erkend diploma en zijn ze klaar om de arbeidsmarkt op te gaan.

Naast ‘Leren en Werken’ biedt Fontys in Tilburg en in Eindhoven een pre-bachelor aan voor studenten met een vluchtelingachtergrond. In augustus zijn er weer twee groepen gestart. Volgend jaar zijn zij klaar om een nieuwe stap te zetten in hun ambities: starten met een opleiding op de hogeschool of de universiteit.