Author profile picture

Of de beroepen waarvoor Fontys Hogescholen momenteel hun studenten opleiden, over tien jaar nog bestaan, daar durft collegevoorzitter Nienke Meijer haar hand niet voor in het vuur te steken. “Maar aan de constante ontwikkeling van talenten zal altijd behoefte blijven bestaan. En daarom is het van het grootste belang ons juist daarop te concentreren.”

Nienke MeijerBij het begin van het nieuwe studiejaar gaf Meijer een inkijkje in het nieuwe instellingsplan, dat later dit jaar moet verschijnen. De inbedding van de kwaliteitswens binnen de organisatie zal daarin de rode draad vormen. Twee vragen stelt de opleiding zichzelf nu: Waartoe leiden wij op en hoe doen we dat?

Waartoe leiden we op?

Vanuit het perspectief van de samenleving en dat van de student leidt die vraag tot verschillende antwoorden, zo hield Nienke Meijer haar gehoor vanmiddag voor. “Voor de samenleving zijn er drie aspecten van belang: ten eerste is er de digitale revolutie, vele malen sterker dan welke eerdere revolutie dan ook. We zitten in een tijd van transitie en zullen dus vooral adaptief vermogen moeten gaan ontwikkelen. Maar tegelijk is er ook een sociale revolutie gaande, eentje waarbij de overheid zich terugtrekt en initiatieven van onderaf de richting gaan bepalen. Tenslotte is het een tijd waarin innovatief vermogen van belang is. Als wij erin slagen technologie te verbinden met ondernemerschap en creativiteit, helpen wij de samenleving het beste.”

Maar naast de samenleving is er ook het perspectief van de student. Meijer: “Talentontwikkeling staat daar bovenaan. Wij moeten onze studenten leren hun eigen keuzes te maken, onder meer door flexibeler onderwijs aan te bieden. Dat zal veel van ons organisatievermogen vergen. Daarnaast is innovatief vermogen hier ook van belang, we moeten de studenten een kompas meegeven waarmee ze de komende vijftig jaar vooruit komen, zowel in hun werk als in een constant leerproces. Tenslotte moeten we ook hier zorgen voor contact met de samenleving, zodat ze zelf de maatschappij van de toekomst kunnen helpen vormgeven.”

Hoe leiden we op?

Sleutelbegrip voor die vraag is de Fontys Professional Learning Community. Meijer licht die toe met verwijzingen naar talentgericht onderwijs, crossovers tussen opleidingen, ruimte om te experimenteren, lerend en innovatief vermogen, maar ook een rol opeisen van kennispartner in de regio. “Bovendien: practice what you teach! Als wij het hebben over het belang van ondernemerschap, kunnen onze medewerkers op dat vlak ook zelf niet achterblijven.”

Meijer vergelijkt de plek waar de opleiding nu staat, maar ook de studietijd van elke student, met een bergtocht. Er zijn tussentijdse basiskampen, maar het einddoel is toch die top. Of je daar ooit aankomt is nog maar de vraag. Zelfs of je daar zou willen aankomen. Meijer: “Tja, want iedereen weet: juist als je vlak vóór de top staat, dat is toch het allermooiste moment. Je weet dat je het gaat halen, maar je kunt nog niet naar beneden kijken. Dat moment wens ik iedereen binnen Fontys dan ook van harte toe.”

Denk Groter

Mark Zaremba in het midden tussen de winnaars van de tweede en derde prijzen
Mark Zaremba in het midden tussen de winnaars van de tweede en derde prijzen

De opening van het nieuwe studiejaar is bij Fontys ook het moment voor de uitreiking van de Denk Groter Prijs. Bij de studenten gaat die dit jaar naar Mark Zaremba met een concept om demente bejaarden te laten bewegen. Hij heeft een ouderwetse pomp van een nieuw jasje voorzien, waardoor ouderen uitgedaagd worden hiermee aan de slag te gaan en en passant ook nog eens helpen de moestuin te besproeien. Mark, die studeert bij Fontys Techniek & Logistiek, krijgt 3000 euro en een trofee.

Erwin Hoeks in het midden
Erwin Hoeks in het midden

Bij de medewerkers gaat de prijs naar Erwin Hoeks van de dienst Marketing en Communicatie, die “Geluk voor Eindhoven” ontwikkelde: een geluksjournaal en een reeks geluksplekken.

Hoofdfoto: Fontysmedewerkers bij de opening van het nieuwe studiejaar