Fontys © IO
Author profile picture

Het lerarentekort in het technisch beroepsonderwijs zorgt er mede voor dat het aanbod technisch geschoolden achter blijft bij de behoefte van de maatschappij. Fontys wil daar wat aan doen door bedrijfsleven en onderwijs meer door elkaar te laten lopen. De onderwijsinstelling begint met drie pilots. “Er zijn gewoon nieuwe, creatieve oplossingen nodig”, zegt Fontys-directeur Nienke Meijer.

Nienke Meijer
Nienke Meijer

Meijer lichtte onlangs haar plannen toe in een interview met Techniekpact.nl. Meijer heeft het over het “circulair maken” van de carrièrepaden van docenten. Door niet meer per se voor 100% leraar te zijn, zou dat beroep aantrekkelijker moeten worden. Meijer: “Een model waardoor het mogelijk wordt dat je niet langer je hele werkzame leven óf leraar bent óf in het bedrijfsleven werkt. We willen ervoor zorgen dat iemand gedurende zijn gehele loopbaan tussen deze twee werelden kan blijven bewegen.” Dat kan dan in de vorm van een duobaan, waarbij het docentschap wordt gecombineerd met een carrière in het bedrijfsleven. Maar het moet ook mogelijk zijn dat iemand afwisselend een tijd als docent werkt en vervolgens weer een periode in het bedrijfsleven actief is.

“Er is in heel Nederland een groot tekort aan technische docenten bij het vmbo en het mbo”, zegt Meijer. “Het probleem zal door de vergrijzing de komende tijd alleen maar toenemen, ook omdat de instroom aan de opleidingskant te beperkt is. De tijd dringt, er zijn nieuwe, creatieve oplossingen nodig. We hebben daarom iets echt nieuws bedacht, iets disruptiefs. Die nieuwe denkrichting hebben we vastgelegd in dit plan.”

Fontys trapt af met drie, relatief beperkte pilots. Bij de eerste pilot wordt één bepaald bedrijf gekoppeld aan één onderwijsinstelling. Twee medewerkers van elke kant wisselen tijdelijk van positie. De tweede pilot komt bij de Academie voor Leraren Bètatechniek: daar wordt gezocht naar maatwerk om mensen uit het bedrijfsleven het onderwijs in te lokken. Derde pilot richt zich op het strategisch personeelsbeleid van scholen.

Bottlenecks zitten onder meer in de verschillen in taalgebruik en in korte- of langetermijn-denken, heeft Meijer inmiddels gemerkt. “Het onderwijs heeft een eigen idioom met veel afkortingen. Het bedrijfsleven denkt in veel kortere tijdscycli dan het onderwijs. Een deeltijdopleiding van vier jaar voor een overstapper is voor bedrijven vaak een verre horizon.”

Lees hier het complete interview met Nienke Meijer