© Wouter Roosenboom
Author profile picture

In de ‘Euregio Campus Limburg/Niederrhein’ gaan de Fontys International Business School en de Hochschule Niederrhein samenwerken met de steden Venlo, Krefeld en Mönchengladbach. Het project heeft als doel young professionals te boeien voor, te binden aan en vast te houden in de regio. En dat is hard nodig aangezien in de regio al jaren sprake is van ontgroening en een braindrain.

Het project moet jongeren laten zien wat de mogelijkheden zijn in de euregio wanneer je aandacht hebt voor beide zijden van de grens. De Euregio Campus valt binnen het INTERREG-programma Deutschland-Nederland en krijgt steun van de Europese Unie, de Provincie Limburg en het Bundesland Noordrijn-Westfalen; samen ondersteunen ze het project met 1,8 miljoen euro voor de komende drie jaar.

Meer informatie in de Duitse versie van dit artikel

Het project bestaat uit drie bouwstenen. De eerste bouwsteen is gericht op het boeien van jongeren voor de euregio rijn-maas-noord als aantrekkelijke regio om te studeren. De tweede bouwsteen richt zich op het binden van studenten aan de regio door onder meer de twee betrokken hogescholen grensoverschrijdende studieprogramma’s te laten ontwikkelen. En de derde bouwsteen is gericht op het vasthouden van de young professionals door ze vroegtijdig te verbinden aan het bedrijfsleven in de grensoverschrijdende regio.

“Young professionals hebben vaak het idee dat ze naar de Randstad moeten, of de Duitse studenten naar Hamburg, München of Berlijn, om succes te hebben. Dat is niet zo.”

Bram ten Kate, directeur Fontys International Business School, zegt dat de Fontys International Business School nu al sterk verbonden is met de euregio. “Daarom zijn we zo enthousiast over deze grensoverschrijdende samenwerking waarin we de euregio als aantrekkelijke regio voor hoogopgeleiden op de kaart gaan zetten. We gaan meer talent naar deze regio trekken om ze te verbinden aan de prachtige carrièrekansen die dit gebied biedt. Het mooie van de euregio is dat je het beste van twee werelden kunt combineren. Niet langer met de rug naar elkaar toe, maar als hogescholen en steden gezamenlijk grensoverschrijdend jongeren de kracht van onze grensregio laten zien.”

Ook Vincent Pijnenburg (op de foto boven), onderzoekscoördinator van het Lectoraat Fontys Crossing Borders in Venlo, kijkt uit naar de verschillende activiteiten die uitgerold worden als onderdeel van het project. “Young professionals hebben vaak het idee dat ze naar de Randstad moeten, of de Duitse studenten naar Hamburg, München of Berlijn, om succes te hebben. Dat is niet zo. In een straal van een uur rijden liggen vanuit deze regio net zoveel banen binnen handbereik als bijvoorbeeld vanuit de Randstad. Kunst is wel dat young professionals in staat worden gesteld deze kansen te benutten. En daar komt de rol van de projectpartners om de hoek kijken. Een prachtige uitdaging!”