©Frank Auperlé
Author profile picture

Elke provincie in Nederland ziet een toename in het aantal zonnepanelen per huishouden. Maar Noord-Brabant spant de kroon: een gemiddeld huishouden bezit nu 5,5 keer meer zonnepanelen dan in 2016. Zeeland en Groningen zijn de provincies die de langzaamste stijging doormaakten. “Hier is sprake van ‘slechts’ een verdrievoudiging”, aldus het energiebedrijf Zonneplan in een persbericht.

Hoge inkomens en eigen daken

Dat Brabanders de koploper zijn, hebben ze te danken aan een combinatie van twee factoren. Enerzijds zijn er de inkomens gemiddeld genomen hoger dan in andere grote delen van de rest van het land. Hierdoor behoort een investering in zonnepanelen eerder tot de mogelijkheden. Anderzijds hebben Brabanders vaak een eigen dak dat geschikt is voor zonnepanelen. Dat is anders in de Randstad, waar het percentage meergezinswoningen aanzienlijk hoger is. Denk aan de aantallen flatgebouwen die voornamelijk in Noord- en Zuid-Holland hoger zijn. Dat maakt het stukken lastiger om zonnepanelen aan te leggen.

Andere provincies

De provincies Groningen en Zeeland zijn de onbetwiste achterblijvers. En dit ondanks 'slechts' een verdrievoudiging over de afgelopen vijf jaar. En dat juist Zeeland de provincie is die de minste groei doormaakt, is opmerkelijk te noemen. Onderzoek toont namelijk aan dat Zeeland de provincie is die de meeste zonuren op haar naam heeft staan. "In Zeeland ligt het gemiddeld aantal zonuren per jaar tussen de 1.650 en 1.700 uur", zo blijkt uit het onderzoek. Ter vergelijking: het provinciaal gemiddelde ligt op ongeveer 1500 zonuren per jaar.

Rendabel

Hoewel er dus aanzienlijke regionale verschillen zijn, geldt dat er in elke Nederlandse gemeente sprake is van een forse toename van het aantal zonnepanelen per huishouden. Die toename is volgens Zonneplan sterk gerelateerd aan de gestegen energieprijzen sinds oktober vorig jaar. Hoe duurder het is om elektriciteit van het net af te nemen, hoe meer zonnepanelen zichzelf immers uitbetalen. Volgens het CBS betaalt een gemiddeld huishouden momenteel 73 cent per kilowattuur. Bij een jaarlijks verbruik van 2500 kWh bespaar je daarmee zo’n 1800 euro op jaarbasis wanneer je zonnepanelen laat installeren. Die investering van drie à vierduizend euro verdien je in de huidige situatie dus al binnen twee tot drie jaar terug.