Author profile picture

Nu juni ten einde loopt, hebben we een aantal van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van greentech voor je op een rijtje gezet. Van financiering voor een innovatieve aromatenfabriek tot nieuwe cijfers over de productie van hernieuwbare energie, juni had genoeg te bieden.

1. Financiering voor aromatenfabriek

Aromaten zijn een groep moleculen bestaande uit benzeen, tolueen en xylenen, die de bouwstenen zijn voor veel materialen en coatings. BioBTX heeft een technologie ontwikkeld om aromaten uit afgedankte kunststoffen te halen. Het meeste plastic afval wordt gewoonlijk verbrand of gestort. In plaats daarvan zet BioBTX plastic afval om in bruikbare producten voor de chemische industrie.

Het Groningse bedrijf heeft €80 miljoen binnengehaald om zijn eerste fabriek op commerciële schaal te lanceren, die aromaten zal produceren uit plastic afval en biomassa. De fabriek zal 20.000 ton gemengd plastic afval omzetten in duurzame aromaten. Zodra de productie bewezen is, wil het bedrijf de technologie wereldwijd uitrollen naar klanten in de chemische industrie.

2. Een megawatt-lader voor vrachtwagens en schepen

Shell heeft op de Energy Transition Campus Amsterdam (ETCA) zijn eerste zelfontwikkelde megawatt-lader voor dubbel gebruik door zowel elektrische vrachtwagens als zeeschepen in gebruik genomen. De capaciteit van de megawattlader komt overeen met ongeveer drie 350 kW, reguliere snelladers waarmee vrachtwagens momenteel kunnen laden.

De megawattlader is aangesloten op het microgrid van ETCA. Dit slimme netwerk maakt integratie tussen energievoorziening, opslag en vraag mogelijk. Het ETCA microgrid bestaat uit 3600 zonnepanelen op daken, stationaire batterijopslag, 119 EV-laders voor auto’s, een waterstofelektrolyse en andere onderzoeksapparatuur.

3. Groen licht voor ombouw fabriek Tata Steel

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een plan van het kabinet om de IJmuden-fabriek van Tata Steel om te bouwen tot een minder vervuilende fabriek. Het kabinet geeft 3 miljard euro subsidie om de fabriek, een van de grootste vervuilers in Nederland, te verduurzamen. Tegelijkertijd vraagt de Tweede Kamer harde garanties van het bedrijf. Tata Steel wordt namelijk gevraagd om duidelijke afspraken te maken over milieuwinst en werkgelegenheid.

4. Batterijopslag maakt energie goedkoper

Volgens een onderzoek van onderzoeksbureau Kalavasta in opdracht van Energy Storage NL leidt het gebruik van batterijopslag tot lagere energieprijzen, meer gebruik van duurzame energie en kostenbesparingen voor netbeheer. Jaarlijks kunnen batterijen tot € 300 miljoen of meer aan systeemvoordelen opleveren, waarvan consumenten, bedrijven en netbeheerders grotendeels profiteren.

Het onderzoek toont aan dat batterijopslag de energieprijzen voor elektriciteitsafnemers kan verlagen. Door energie op te slaan wanneer de vraag laag is en weer vrij te geven wanneer de vraag hoog is, kunnen batterijen helpen om prijspieken op te vangen en zo vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Het resultaat is dat energieprijzen worden gestabiliseerd en elektriciteitsklanten uiteindelijk lagere rekeningen betalen.

5. Meer hernieuwbare energie geproduceerd in Nederland

Volgens een recent rapport van het Nederlandse statistiekbureau CBS is in 2023 17% van alle energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen, een stijging van twee procentpunten ten opzichte van het jaar daarvoor. Een dergelijke stijging moet worden toegeschreven aan de toename van de opwekking van wind- en zonne-energie, die samen goed zijn voor een stijging van 11% in het verbruik van hernieuwbare energie.

Dankzij nieuwe windparkinstallaties – zowel in het binnenland als op zee – groeide de productie van windenergie met een kwart ten opzichte van 2023. De productie van zonne-energie steeg met 17%, dankzij een eveneens groeiende capaciteit.