Het ontwerp Atrium voor de Brainport Industries Campus
Author profile picture

Provincie Brabant en gemeente Eindhoven verstrekken een lening van ruim elf miljoen euro, waardoor de bouw van het Atrium voor Brainport Industries Campus van start kan. Daarnaast geeft de provincie een subsidie van 1,5 miljoen euro voor de basisinrichting en de exploitatie van het Atrium aan de toekomstige huurders. Initiatiefnemer SDK Vastgoed (VolkerWessels) ziet de steun als een gezonde basis voor de toekomst. “Een toekomst waarin er volop kansen zijn voor onze jonge technische talenten.”


Lees hier meer over het BIC


 

BIC locatieHet Atrium wordt het hart van de nieuwe campus. Een innovatieve ontmoetingsruimte met gezamenlijk te gebruiken machines, laboratoria en cleanrooms. Bedrijven, onderzoeksinstellingen en onderwijsinstellingen kunnen van het atrium gebruikmaken en door samenwerking van elkaar leren en innovaties realiseren. Onder het Atrium bevindt zich de gezamenlijke logistieke zone. Door het gebruik van glazen gevels zijn delen van het productieproces van de bedrijven zichtbaar voor het publiek.

De voorbereidingen voor de realisatie van het eerste cluster van de Brainport Industries Campus in het noordwesten van Eindhoven zijn inmiddels in volle gang. Het eerste cluster vormt de ‘Fabriek voor de toekomst’ en bestaat uit ruimtes voor innovatieve productiebedrijven (zoals eerste huurder KMWE), en een ruimte voor gemeenschappelijke faciliteiten, het Atrium.  De campus is belangrijk voor de economische ontwikkeling van de regio en voor het vergroten van de werkgelegenheid. Het Atrium heeft hierin een belangrijke maatschappelijke functie voor bijvoorbeeld innovatie, publiek en onderwijs.

Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) koppelt het besluit aan het concurrerend houden van de Brabantse high tech industrie. “we moeten slimmer samenwerken in nieuwe concepten. De Brainport Industries Campus speelt in op die vraag vanuit de industrie. De wijze waarop dat gebeurt is zo vernieuwend en onontgonnen, dat de overheid mede aan de lat staat voor de financiering ervan.”

Wethouder Staf Depla van Eindhoven noemt de komst van de Brainport Industries Campus goed nieuws voor de inwoners van de hele regio. “Omdat het banen oplevert op alle onderwijsniveaus. En omdat jong en oud kunnen kennismaken met innovatieve ontwikkelingen.”

Atrium BIC 2