Author profile picture

Het is mogelijk om op termijn op grote schaal energie op te wekken met kernfusie. Dat zeggen experts van het Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) in een persconferentie. De conferentie volgde op een doorbraak, waarbij Amerikaanse wetenschappers erin slaagden om voor het eerst energiewinst te genereren door middel van kernfusie.

Waarom we over dit onderwerp schrijven:

De vraag naar schone energie wordt steeds groter naarmate de energietransitie vordert. Kernfusie, samen met andere oplossingen, zorgt ervoor dat we die energievraag aan kunnen.

Zowel betrokken wetenschappers als Amerikaanse overheidsinstanties kwamen gisteren bijeen om de doorbraak publiekelijk toe te lichten. “Volgens onze berekeningen is het mogelijk om op grote schaal honderden megajoules te bereiken, door gebruik te maken van een lasersysteem”, concludeert LLNL-directeur Kim Budil.

De doorbraak betekent een grote stap voorwaarts in de transitie naar een duurzame toekomst, waarin kernfusie en andere hernieuwbare bronnen fossiele brandstoffen vervangen.

Honderden keren

Afgelopen weekend slaagden de wetenschappers er voor het eerst in om met hun laseropstelling de netto energiewinst te behalen. De fusiereactie in de Amerikaanse overheidsfaciliteit leverde zo’n 2.5 megajoule aan energie op, ongeveer 120 procent meer dan dat de lasers verbruikten. “We hadden het al honderden keren geprobeerd, maar nu hebben we eindelijk de omstandigheden kunnen creëren waarbij 192 lasers het waterstofplasma lang genoeg op hoge temperatuur brachten”, licht Marvin Adams, NNSA Deputy Administrator for Defense Programs, toe. De Amerikaanse wetenschappers maakten gebruik van een proces dat inertial confinement fusion wordt genoemd. Daarbij werd een piepklein waterstofplasma met ‘s werelds grootste laser bestookt.

Obstakels overwinnen

De wetenschappers gaan nu aan de slag met het bedenken van een concept voor een pilotfabriek. Er zijn daarbij grote uitdagingen die nog overwonnen moeten worden. “Hoewel het gaat om een grote stap voorwaarts, was het een eenmalig event. We moeten nu toewerken naar een robuust systeem waarbij meerdere kernfusiereacties in een minuut kunnen worden opgewekt”, zegt Budil. Zo moet er worden nagedacht over uit welke materialen een reactor moet bestaan. Daarnaast moeten de lasers geoptimaliseerd worden. Het gaat waarschijnlijk nog tientallen jaren duren voordat kernfusie op grote schaal kan worden ingezet om de wereld te voorzien van energie.

Naast technische obstakels, zijn er meer factoren van belang om kernfusie op grote schaal in te zetten als energiebron, benadrukken de wetenschappers tot slot. Zo moet ook de particuliere sector met kernfusie aan de slag, om uiteindelijk tot een commerciële fusiereactor te komen.