© IO
Author profile picture

Internationale kenniswerkers komen niet voor het geld naar Eindhoven. Althans, hun gemiddeld inkomen ligt zo’n 20% onder het modaal inkomen in Nederland. Bovendien is hun inkomen de afgelopen jaren met zo’n 13% gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA, onderdeel van Ministerie van EZ). Het Expat Center South, gevestigd aan de Vestdijk in Eindhoven maar verantwoordelijk voor begeleiding van expats in Brabant en Limburg, heeft voor Zuid-Nederland het onderzoek uitgevoerd.

Het merendeel van de kenniswerkers verdient tussen de €25.000 en €50.000 per jaar. Bijna 80% van de arbeidsmigranten heeft een salaris tot €25.000. Het gemiddelde jaarsalaris van een internationale economisch actieve medewerker in 2013 is €27.500 (Noord-Brabant). In Limburg ligt dat nog lager:  €24.500. Het modaal inkomen in Nederland is € 33.000.

Groei

Het onderzoek maakt ook duidelijk hoe snel de groep kenniswerkers de afgelopen jaren is gegroeid. In 2013 telde Zuid-Nederland bijna 109.000 economisch actieve internationals. In 2009 was dit nog 58.000. Noord-Brabant telt de grootste populatie, ruim 71.000. Eindhoven telt in 2013 bijna 10.000 internationale economisch actieven. Ter vergelijking: Tilburg ruim 6.000, Breda ruim 5.000 en Maastricht ruim 3.000.

Het aandeel internationals in de werkzame beroepsbevolking stijgt. Daar waar de totale werkzame beroepsbevolking over 2009-2013 met 3% is gedaald, steeg de internationale beroepsbevolking fors: 71% in Noord-Brabant en 123% in Limburg. (gemiddeld over Nederland is dat 56%).

In Noord-Brabant is 16% van alle internationale economisch actieven een kenniswerker. In Limburg is dit 11% en gemiddeld in Zuid-Nederland 14%. Eindhoven is hierin echter een klasse apart: 35% is een kenniswerker en dit aandeel is stijgend. In Maastricht is dit aandeel dalend (nog 28%). Kenniswerkers in Eindhoven komen hoofdzakelijk uit Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk en India. De arbeidsmigranten komen vooral uit Polen, Duitsland, Turkije en China.

Kenniswerkers in Zuid-Nederland zijn steeds minder lang actief; er is als het ware een steeds snellere wisseling van de wacht. Van de in 2009 ingestroomde economisch actieve international was na 1 jaar nog 76% actief en na 2 jaar nog 61%. Van de in 2011 ingestroomde economisch actieve international was na 1 jaar nog 70% actief en na 2 jaar nog slechts 50%. In 2012 is het aandeel dat na 1 jaar nog economisch actief nog verder gedaald tot 63%. Inactiviteit kan trouwens twee dingen betekenen: men is werkloos is geraakt of heeft het land verlaten.

Studenten

Het totale aantal studenten is sinds 2009 gestegen met 3.000 tot ruim 16.000 in Zuid-Nederland: 5.000 in Noord-Brabant en ruim 11.000 in Limburg. Maastricht heeft de meeste internationale studenten, ruim 7.800. In Eindhoven volgen bijna 2.000 internationale studenten hoger onderwijs. Het aantal buitenlandse studenten in Eindhoven is tussen 2009 en 2013 met bijna 46% gestegen, in Maastricht met bijna 20%.

Voor Noord-Brabant is Eindhoven met 36% van het aantal internationale studenten in Noord-Brabant de belangrijkste studentenstad. Maastricht is dit voor Limburg met 67% van de internationale studenten in Limburg. Eindhoven heeft relatief gezien veel Chinese studenten (17% van totaal), gevolgd door Duitse en Indische studenten.