© IO
Author profile picture

De verkiezingen zijn voorbij en als we daarop terugkijken is een van de onderwerpen die de aandacht trok de internationale gemeenschap in Eindhoven. Er zijn grote plannen om alle expats hier te houden en blijven aan te trekken. Zelfs de overheid is betrokken en geeft Brainport 130 miljoen euro om het ecosysteem te verbeteren.

Maar wat hebben expats eigenlijk nodig? En voor welke problemen staan zij? Om dit te weten te komen spraken we met Praveen Kypa, die enkele weken geleden in Eindhoven het initiatief Voices of Expats startte. Hij vroeg aan meer dan vijftig expats met welke problemen ze zitten en heeft contact met politieke partijen om die problemen op te lossen. “Als je als nieuwe expat in deze omgeving terechtkomt, zal je veel van deze problemen herkennen. Het meeste heeft te maken met een gebrek aan informatie, niet weten wat je moet doen als je een brief van de overheid krijgt en niet weten waar je gedetailleerde informatie kunt krijgen. Veel partijen hebben laten zien dat ze deze informatie graag in het Engels beschikbaar willen stellen. Het is vooral belangrijk voor de nieuwe mensen die hier komen, omdat we allemaal weten dat de Nederlandse taal erg lastig is en dat het tijd kost om die te leren. En ondertussen zullen de belastingen niet ophouden, de brieven van de overheid blijven maar komen.”

In de aanloop naar de verkiezingen heeft Kypa contact gehad met verschillende politieke partijen. “Mensen hebben begrepen dat er nu een steeds grotere groep expats is en dat het tijd is om een manier te vinden om hen rond deze onderwerpen te integreren. Gemotiveerde expats proberen zich aan te sluiten bij wat er in de stad gebeurt, vooral rond de verkiezingen. Het is duidelijk dat in ieder geval de partijen die hebben gereageerd, hun hart op de juiste plaats hebben, ze geven om de problemen van expats. Een grote stap die we hebben gezet, is dat een paar partijen bij elkaar zijn gekomen en een motie hebben aangenomen, dat de stempas en het verkiezingsmateriaal ook een Engelse versie moet hebben.” De partijen PVDA, Groenlinks, CDA, VVD, BBL, ChristenUnie en D66 hebben een motie ingediend, die de burgemeester heeft omarmd tijdens de gemeenteraadsvergadering op 13 maart. Hij beloofde de internationale gemeenschap de hand te reiken om de beste manier te vinden om hen over de verkiezingen te informeren. Een voorbeeld van een van de oplossingen is een Engelse brief die bij de stempas wordt geleverd. “Dit is opmerkelijk, heel vaak doen we er maanden of jaren over om tot consensus te komen over zulke onderwerpen. Dit is een klassiek voorbeeld van mensen die samenkomen en samen een progressieve stap zetten.”

Niet alleen een gebrek aan informatie is een probleem voor expats. Uit het onderzoek komen ook onderwerpen zoals veiligheid, tweetalig onderwijs voor hun kinderen, huisvesting, openbaar vervoer en cultuur naar voren. Om een aantal van die dingen te verbeteren, zoals de culturele instellingen in Eindhoven, krijgt Brainport 130 miljoen van de overheid. Maar lost dat iets op? “Zeker, als je braindrain wilt voorkomen en je expats wilt vasthouden, zal je in die richting moeten investeren. Maar ik denk dat de inbreng van expats serieus moet worden genomen. Braindrain is een wereldwijd fenomeen, veel landen proberen het met gemengd succes aan te pakken. Wil Eindhoven daarin slagen, dan is de integratie van mensen cruciaal.” Maar in plaats van zich zorgen te maken over de culturele instellingen, komt Kypa terug op de fundamentele kwestie van het gebrek aan informatie. “Een vraag die ik zelf stel is: ‘Als ik niet in staat ben om een aantal simpele documenten te lezen, zou dat dan te vergelijken zijn met de aanwezigheid van een museum?'”

Binnen een paar weken zijn Kypa en andere expats erin geslaagd om de aandacht van de politieke partijen te trekken en een dialoog aan te gaan. Hij hoopt dat dit niet zal ophouden alleen omdat de verkiezingen voorbij zijn. “Ik hoop dat de verbinding die we hebben gemaakt en de dialoog die we voeren, over een breed scala aan onderwerpen en met veel partijen, wordt voortgezet. Ik hoop dat we een manier vinden om samen te werken en resultaten te boeken. Het kan niet zo zijn dat we er jaren over doen om deze informatie in het Engels te laten vertalen.”