Author profile picture

Over de hele wereld ontstaan initiatieven om steden slimmer, bereikbaarder en tegelijk duurzamer te maken. Eindhoven lijkt niet voorop te lopen in dit soort “Quality of Life” en dat is reden voor E52 om – in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 – eens goed in dit onderwerp te duiken. Wat zijn de achtergronden, wat is haalbaar, wat is minimaal noodzakelijk, waar liggen de oplossingen? Lees hier de overige afleveringen in deze serie.

Het vee en de binnenstedelijke fijnstof moeten het vooral ontgelden in de uitspraak van de rechter vandaag in een kort geding tegen de Staat. Nederland moet meer doen tegen luchtvervuiling, zo vond de rechtbank in Den Haag. Het demissionair kabinet liet direct daarna weten de plannen om de luchtkwaliteit te verbeteren te versnellen.

“Schone lucht is van levensbelang”, zegt staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) in reactie op de uitspraak. “Daarom gaan we onze inzet samen met de regio’s waar de problemen zijn, versnellen en nog concreter maken.” Het plan van Dijksma moet een aanvulling worden op de bestaande maatregelen die gemeenten en provincies al nemen. Daarbij gaat het vooral om drukke binnensteden en een aantal regio’s met veel veehouderijen. Eindhoven heeft last van een relatief slechte luchtkwaliteit (fijnstof); de regio rond de stad kent bovendien veel veehouderijen.

De zaak was aangespannen door Milieudefensie en de stichting Adem tegen de Staat. De rechter oordeelde dat alle overschrijdingen op de “kortst mogelijke termijn” moeten verdwijnen. Voor zowel fijnstof als stikstofdioxide voldoet ons land niet overal aan Europese normen.

Het tv-programma Nieuwsuur dook in het onderwerp met een reportage vanuit Eindhoven. Maarten Steinbuch pleitte daarin voor het verder stimuleren van elektrisch rijden, bijvoorbeeld door meer laadpalen langs de wegen. “De overheid en steden kunnen een grote rol spelen in het aanjagen van deze markt door diesels steeds meer te weren. Maar de overheid moet ook met geld over de brug komen, zodat fabrikanten deze producten kunnen ontwikkelen. Het is in het belang van ons allemaal.”

Hier de hele reportage