Author profile picture

Op het stadhuis hebben de partijen CDA, PvdA, VVD en GroenLinks vanmiddag het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd, genaamd Evenwicht en Energie. Er gaat flink bezuinigd worden op de zorg, terwijl het budget daarvoor omhooggaat, om de begroting van de gemeente in 2019 weer in balans te krijgen. Naast bezuinigingen op de zorg en de verhoging van de woonlasten, staan duurzaamheid, mobiliteit, de economische groei en ambities van Eindhoven centraal in het akkoord.

Economie
De coalitie wil blijven investeren in het vestigingsklimaat van Eindhoven, waarbij de indeling van de regio-envelop een belangrijke rol speelt. Daarnaast willen de partijen dat iedereen gaat profiteren van de economische groei in Eindhoven. Er komen leertrajecten bij bedrijven en omscholing zal gestimuleerd worden, zodat mensen in de bijstand aan de slag kunnen in de zorg- of technieksector.

Mobiliteit
Tijdens de verkiezingen was de Vestdijk een heet hangijzer, maar de partijen zijn het met elkaar eens geworden over wat er met de straat moet gebeuren. De luchtkwaliteit moet aan de EU-normen gaan voldoen, het wordt een eenbaansweg en de maximumsnelheid komt op 30km/h te liggen. Verder is het doel om het doorgaande verkeer naar de ringweg te verplaatsen en het ov, de fiets en lopen te stimuleren. Ook willen de coalitiepartijen duurzame mobiliteit en elektrisch vervoer stimuleren. Zo moet er een dekkend netwerk van laadpalen in en om de stad komen en kunnen elektrische auto’s straks goedkoper parkeren.

Duurzaamheid
Om te zorgen dat Eindhoven voor 2050 een aardgasvrije stad is, komen de coalitiepartijen met een stappenplan om buurten van het gas af te krijgen, om te beginnen bij buurten waar de woningcorporaties al renovaties gepland hebben. Daarnaast zet de coalitie in op de vergroening van de buurten en de binnenstad, om te zorgen voor een betere leefomgeving.