© Pixabay
Author profile picture

Het Europees Parlement is het deze week alsnog eens geworden over een aantal centrale wetten van het klimaatplan Fitfor55 van Europees Commissaris Frans Timmermans. Begin deze maand liep de stemming over de invoering van onder meer een importheffing op CO2 nog vast, omdat de christendemocraten lijnrecht tegenover een coalitie stonden van sociaaldemocraten, liberalen groenen.

Het conflict draaide over het tempo waarin de zogenaamde gratis CO2-emmissierechten waar bedrijven nu nog recht op hebben van de markt worden gehaald. Die gratis rechten moeten verdwijnen om de importheffing op CO2 mogelijk te maken. Een systeem waarbij Europese bedrijven gratis emissierechten krijgen toegewezen, terwijl bedrijven van buiten de EU een importheffing moeten betalen op de CO2 die is vrijgekomen bij de productie van hun goederen, zou in strijd zijn met de regels van de Wereldhandelsorganisatie.

Compromis

De christendemocraten wilde de gratis rechten minder snel afbouwen dan de fracties van de sociaaldemocraten, liberalen en groenen. Het compromis is nu om een jaar later te beginnen, in 2027. In 2032 moeten dan alle gratis rechten van de markt zijn. Pas dan zal ook de importheffing volledig ingevoerd zijn. Met dit compromis haalt het Europees Parlement de gratis rechten een paar jaar eerder van de markt dan Timmermans voorstelde in het oorspronkelijke plan.

Ook zijn de parlementariërs het erover eens geworden om het emissiehandelssysteem uit te breiden. Voortaan moeten ook voor de CO2 die vrijkomt in het wegverkeer en bij het verwarmen en koelen van gebouwen emissierechten worden gekocht. Vanaf 2029 zullen niet alleen bedrijven, maar ook burgers onder het systeem vallen.

Sociaal klimaatfonds

Het geld dat wordt opgehaald met de verkoop van emissierechten komt in een sociaal klimaatfonds. De Europese lidstaten kunnen minder kapitaalkrachtige burgers met dat geld subsidies verstrekken voor het verduurzamen van hun huizen en het bestrijden van wat het Europees Parlement noemt ‘mobiliteitsarmoede’.

Volgende week stemmen ook de 27 EU-lidstaten over de Europese klimaatwetten. Daarna moeten die en het Europees Parlement het nog eens worden over een compromis. Vooral het voorstel om ook burgers te laten betalen voor hun CO2-uitstoot is omstreden bij veel regeringen en belooft een heikel onderwerp te worden in de onderhandelingen in Brussel.