(foto Bram Saeys)
Author profile picture

Het gaat goed met Brainport Eindhoven. Economisch is de regio succesvol, de waardering van buiten is groot. Zelfs de kans dat Groningen of Almere qua inwoners Eindhoven voorbijstreeft overleven we wel. Maar tegelijk is er nog veel te verbeteren, zo zei Simac-directeur Eric van Schagen dinsdag bij de nieuwjaarsreceptie The New Horizon. En dan gaat het vooral om het maatschappelijke aspect en het noodzakelijke voorzieningenniveau, zo zei hij. Van Schagen sprak er grote bedrijven op aan, maar ook het MKB, de overheid en de inwoners. “Brainport als concept is jaloersmakend. Ook voor de toekomst. Als iedereen voldoende aandacht houdt voor de maatschappelijke agenda, dan blijft het ook een economisch succes.”

Eric van Schagen
Eric van Schagen (foto Bram Saeys)

Van Schagen, die naast Simacbaas ook voorzitter van VNO-NCW Brabant Zeeland is, was gevraagd om te reflecteren op het succes van de Brainportregio. Hij deed dat vanuit  het nationale perspectief, maar ook dat van het grote bedrijf, het mkb en de inwoners. Voor alle groepen had hij een boodschap en een oproep.

Van Schagen weigerde in de val van de jubel te stappen. “Ja, Brainport is succesvol, en ook ik vind het leuk als ik iemand uit de Achterhoek op de radio hoor zeggen dat ze na Eindhoven de meest innovatieve regio van Nederland willen worden. Maar we moeten daardoor niet naast onze schoenen gaan lopen. Weet je trouwens dat Noord-Holland nog net wat succesvoller is dan wij in Brabant?”

Deze regio met zes industriële multinationals, tientallen prachtige middelgrote bedrijven, voortreffelijke onderwijsinstellingen, daar mogen we absoluut trots op zijn, zo zei Van Schagen. Het succes brengt echter ook verantwoordelijkheden op alle niveaus. “Laten we ons in eerste instantie richten op het voorzieningenniveau.” Het in stand houden van het onderwijssysteem en ons zorgstel staan daarbij voor hem voorop. Maar het gaat verder. “Grote bedrijven geven aan dat voorzieningen onder druk staan. Het faciliteren van de groeimogelijkheden moet daarom prioriteit hebben.”

Dat het volgens Van Schagen niet ophoudt bij het faciliteren van het grootbedrijf, is geen verrassing vanuit zijn rol aan het hoofd van VNO-NCW Brabant Zeeland. “Het MKB heeft vaak het gevoel minder aan Brainport te hebben. Ook hier horen we klachten over de voorzieningen, problemen worden vaak zwaarder gevoeld dan de voordelen. Het zou goed zijn als het MKB wat meer steun krijgt. Laten we ook deze bedrijven een goede uitgangspositie gunnen. Tegelijkertijd ligt er natuurlijk ook een grote eigen verantwoordelijkheid. Het MKB mag ook zelf wel wat slimmer en innovatiever zijn. Niet iedereen is ondernemer, des te groter mijn waardering als het wel lukt.”

Net als het MKB zijn ook de inwoners van Brainport Eindhoven af en toe kritisch. “Minder erg dan pakweg tien jaar geleden, maar toch moeten we oppassen dat we iedereen aangesloten houden bij de successen van de regio. We moeten meer investeren in onze maatschappelijke agenda, want die brengt onze continuïteit en is goed voor ons toekomstig economisch succes.”

Van Schagen sloot zijn verhaal af met een serie concrete boodschappen.

Aan de grote bedrijven: “Ondersteun maatschappelijke initiatieven op lokaal en regionaal niveau. Steek hier meer geld in. Te vaak is deze afweging helaas onderdeel geworden van een corporate marketingbeleid in plaats van een gevoelde betrokkenheid bij de eigen regio die ook voor deze grote bedrijven van groot belang is.”

Aan het MKB: “Blijf vooral innoveren en professionaliseren. Investeer de winst in innovatie en kies slim je positie daarin.”

Aan de inwoners: “Er zijn talloze mogelijkheden voor een leven lang leren. Maak daar gebruik van want het is de beste garantie voor een goede oude dag. Onze onderwijsinstellingen helpen daar graag aan mee, de noodzaak om jezelf voortdurend te ontwikkelen wordt niet beperkt door onze leeftijd.”

Aan de overheid: “Stop met communiceren via de media. Twitteren is wel spannend maar niet constructief. Doe je werk op de plek die daarvoor bedoeld is en laat je niet gek maken door afleidende discussies op social media.”

En tot slot aan iedereen: “We hebben een prachtige welvaart bereikt, laten we die kosteren, maar er tegelijk voor zorgen dat iedereen het gevoel krijgt erbij te horen. Geven voelt beter dan moeten ontvangen. Zolang je iets kunt geven, ben je goed aan het leven. Succes smaakt samen beter!”