Author profile picture

Met ’n zekere regelmaat popt het onderwerp weer op. Waar blijft het geld voor onderwijs eigenlijk ‘hangen’?

Onlangs nog werd het aangekaart door kamerlid Paul van Meenen (D66) die als voormalig schoolbestuurder kritische vragen stelt bij de functie van het hedendaagse schoolbestuur als doorgeefluik van de financiën.
van Meenen pleit voor een verandering waardoor “…dienstbaarheid in plaats van macht…” gaat heersen over het wel en wee van de school.
Klinkt aantrekkelijk en voor de hand liggend.

Schoolbesturen die als gevolg van bestuurlijke schaalvergroting en lumpsumfinanciering het zicht op de werkelijke vraagstukken waar het onderwijs voor staat, zijn kwijtgeraakt. Zo luidt de simpele kritiek.

Teveel afstand naar de ’werkvloer’, geld dat onvoldoende wordt gebruikt voor de werkelijke noden in de klas, té sobere arbeidsvoorwaarden voor personeel aan wie juist financiële armslag en meer carriéreperspectief dient te worden geboden.

Als ’t zo uitkomt worden schoolbesturen als kop van jut gebruikt, zeker zodra er brede maatschappelijke verontwaardiging ontstaat. De onregelmatigheden bij de VMBO-eindexamens in Maastricht zijn daarvan een recent voorbeeld….
En in dit geval wordt er terecht ook naar het schoolbestuur gewezen bij de beantwoording van de schuldvraag.

De grote incidenten indertijd bij Hogeschool Inholland en vo/mbo gigant Amarantis worden er altijd weer bij gesleept om aan te tonen dat de keuze voor meer verantwoordelijkheid aan het ‘veld’ niet deugt.

Het is simpel: leg de oorzaak van falen in de onderwijskolom bij het schoolbestuur. Zij zijn immers integraal verantwoordelijk voor álles wat er noodzakelijk dient te gebeuren om goed ‘school te doen’.

Personeel, gebouwen, infrastructuur, kwaliteitszorg, identiteit, en ga zo maar door. Álle ballen die in de lucht moeten worden gehouden om onderwijs te garanderen komen bij elkaar in de bestuurskamer. En dat is maar goed ook: elk schoolbestuur dient er op aanspreekbaar te zijn én legt publiek verantwoording af.

Het idee om scholen rechtstreeks vanuit het ministerie te financieren klinkt sympathiek, maar het is een ondoordacht en simplistisch idee.

De schoolleider als ondernemer, bedrijfsleider, zetbaas van de Hoftoren (=Minsterie van OC&W) misschien?
Schoolleiders vertonen onderwijskundig leiderschap en verschaffen daarmee kracht en elan aan de school. Dat verhoudt zich geenszins met een bestuurlijke eindverantwoordelijkheid jegens de landelijke onderwijspolitieke financier.

Slimme schoolbesturen leggen verbindingen tussen scholen, brengen schoolleiders in teamverband bij elkaar.
Verstandige schoolbesturen dragen zorg voor financiële voorzieningen en reserveringen waardoor continuïteit van de onderwijs verzekerd is. Schoolbesturen zoeken naar regionale coalities en bannen ongepaste onderlinge concurrentie uit.
Een goed schoolbestuur schept kaders die vervolgens op schoolniveau ingekleurd worden. Schoolbesturen dragen zorg voor goede arbeidsvoorwaarden en zoeken het beste personeel voor hún scholen.

In Nederland kennen we een stelsel waarbij het onderwijs op schoolniveau niet ten prooi kan vallen aan ongebreideld marktmechanisme dan wel aan bovenmatige rijksbevoogding. Het waarborgt kwaliteit en diversiteit in het aanbod.

En schoolbestuurders hebben daarbij een dienende rol, meneer van Meenen. Zij representeren het maatschappelijk middenveld. Zij garanderen dat er voor leerlingen, studenten en ouders blijvend wat te kiezen valt. En het geld daartoe, inderdaad:…..in en op de school terechtkomt!

Pieter Hendrikse beziet “Vanaf De Hovenring” de gebeurtenissen in en soms ook buiten Eindhoven. Hij doet dat zowel vanuit zijn eigen expertise (onderwijs, sociaal/cultureel domein) als in een vrije rol.

Steun ons!

Innovation Origins is een onafhankelijk nieuwsplatform, dat een onconventioneel verdienmodel heeft. Wij worden gesponsord door bedrijven die onze missie steunen: het verhaal van innovatie verspreiden. Lees hier meer.

Op Innovation Origins kan je altijd gratis artikelen lezen. Dat willen we ook zo houden. Heb je nou zo erg genoten van de artikelen dat je ons een bedankje wil geven? Gebruik dan de donatie-knop hieronder:

Doneer

Persoonlijke informatie