Author profile picture

De TU/e is de beste Technische Universiteit van Nederland. Uitgever Elsevier stelt dit vast in haar jaarlijkse onderzoek ‘Beste Studies’. Overall zijn de Eindhovense studenten (54,5%) na die van Wageningen University (63,2%) het meest tevreden over hun eigen universiteit. In totaal zijn 2.151 opleidingen in het hoger onderwijs langs de meetlat gelegd.

(Bron: persbericht TU/e)

Om tot een eerlijke vergelijking te komen, verdeelt Elsevier hogescholen en universiteiten in categorieën gebaseerd op de breedte van het opleidingenaanbod en specialismen. Wageningen University is de beste universiteit van Nederland. Bij de brede universiteiten wint Radboud Universiteit Nijmegen, van de technische universiteiten is de TU/e de beste.

Op de website van Elsevier staan de overzichten met het oordeel van studenten en docenten over de diverse studies in Nederland. De onderzoekers keken daarbij ook naar het sociale leven in een studentenstad (o.a. kroegdichtheid en culturele voorzieningen), kansen op de arbeidsmarkt, keuze tussen HBO en universiteit, brede en specialistische studies, financiering (wat kost studeren?) en activiteiten naast de studie.

Leukste studentenstad?
De stad Eindhoven staat op plaats 11 van favoriete studentensteden (in een lijst van 30 steden). De Eindhovense studenten geven de horeca- en culturele voorzieningen in de stad op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden) een 4,2. Groningen is de leukste studentenstad, gevolgd door Nijmegen en Utrecht.

Weekblad Elsevier vergelijkt voor zijn onderzoek alle opleidingen in het hoger onderwijs. Oordelen van studenten en hoogleraren vormen de basis van het onderzoek. Naast deze oordelen geeft Elsevier extra kwaliteits- en achtergrondinformatie per opleiding. De oordelen van studenten komen uit de Nationale Studenten Enquête (NSE). Beste studies is in de eerste plaats bedoeld voor scholieren van havo en vwo die een bacheloropleiding willen kiezen. In de tweede plaats voor bachelorstudenten die op zoek zijn naar een geschikte masteropleiding.

Verder gaat de enquête in op de opleidingen op hun vakgebied, gegevens over toelatingseisen, studieadvies, rendementen, uitval, de studentenpopulatie en ‘studieswitchers’. Tot slot tellen ook de kwaliteitsoordelen van de NVAO (Nederlands- Vlaamse Accreditatie Organisatie) mee.

Studenten beoordelen hun opleiding op de volgende punten:

Faciliteiten
OnderwijsInrichting van de opleiding
Docenten
Toetsing
Organisatie en communicatie
Totaaloordeel van studenten
Wel/niet aanraden van studie aan anderen