© Fastned
Author profile picture

Nog niet zo lang geleden heeft de Duitse stoplichtcoalitie een gewaagde verklaring afgelegd: tegen 2030 willen zij 15 miljoen elektrische voertuigen op de Duitse wegen zien.

Klinkt goed, maar wat is het probleem?

Vermoedelijk heeft geen van de hoofdrolspelers de moeite genomen om eenvoudige wiskundige berekeningen uit te voeren, en daarom voel ik mij verplicht om dat vandaag wel te doen.

Volgens de Bundesanstalt für Verkehr zijn in Duitsland momenteel 48,5 miljoen personenauto’s geregistreerd. Het aandeel van zuiver elektrische voertuigen (exclusief PHEV’s en HEV’s) bedraagt ongeveer 700.000 in mei 2022. De voorbije jaren is het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen gedaald tot een niveau van ongeveer 2,6 miljoen eenheden per jaar. Deze 2,6 miljoen voertuigen omvatten ook nieuwe inschrijvingen van BEV’s.

Nog 8 jaar tot 2030

In 8 jaar kunnen dus minstens 8×2,6 miljoen nieuwe voertuigen worden geregistreerd, die grotendeels oude voertuigen vervangen. Dit is echter alleen het geval als de groei stagneert in ongeveer hetzelfde tempo als in de afgelopen 3 jaar, wat waarschijnlijk het gevolg is van de aanhoudende aanbod- en chipcrisis, maar niet eeuwig zal duren. Laten we niettemin uitgaan van deze 20,8 miljoen auto’s in 8 jaar. Een zeer indrukwekkend cijfer.

In 2022 werden in de eerste helft van het jaar 1,2 miljoen auto’s geregistreerd. Daarvan waren 167.263 zuiver elektrische voertuigen. Dit betekent een marktaandeel van 13,5 procent.

Vanaf 2023/24 moeten dus bijna alle nieuwe registraties elektrische voertuigen zijn, anders klopt het rekensommetje niet!

Als we ervan uitgaan dat 20% van alle nieuwe registraties in 2023 elektrische voertuigen zullen zijn, zou dat nog steeds neerkomen op 520.000 eenheden, bijna driekwart van het aantal elektrische voertuigen dat vandaag op de Duitse wegen rijdt. Afgezien van het feit dat de fabrikanten momenteel niet in staat zijn dergelijke aantallen te leveren als gevolg van de crisis in de toeleveringsketen, zouden er in de resterende zeven jaar vanaf 2023 13,8 miljoen elektrische voertuigen moeten worden geregistreerd. Dat zouden bijna 2 miljoen e-voertuigen per jaar zijn.

Oplaadnetwerk

Bovendien vertraagt volgens een recente studie de trage ontwikkeling van het oplaadnetwerk in Duitsland de overschakeling op elektrische auto’s. In een eind juni gepubliceerde analyse kwam het adviesbureau PwC tot de conclusie: “Duitsland zal zijn doelstelling van 15 miljoen geregistreerde elektrische auto’s tegen 2030 bij lange na niet halen en slechts 10,5 miljoen e-voertuigen op de weg brengen.” Zelfs voor deze 10,5 miljoen zouden minstens 340.000 openbare snellaadpunten nodig zijn. “In het huidige tempo zullen er echter slechts 210.000 worden gehaald.”

Ook het gecorrigeerde aantal eenheden dat PwC verwacht, zal waarschijnlijk niet worden gehaald, omdat dit zou betekenen dat vanaf 2023 jaarlijks minstens 1,5 miljoen elektrische auto’s zouden moeten worden geregistreerd. 

Energieprobleem

Het moet ook duidelijk zijn dat deze 15 miljoen of zelfs maar 10,5 miljoen elektrische voertuigen in 2030 heel wat elektriciteit zullen verbruiken, vooral in de avonduren. Aangezien er nog steeds geen concrete plannen zijn voor een intelligent net, V2G-technologieën en andere zaken, en de oplaadinfrastructuur momenteel weinig vooruitgang boekt, zullen de avonduren in bepaalde gebieden waarschijnlijk heel spannend worden wat het aanbod betreft. Vooral tegen de achtergrond van het “grandioze” energiebeleid van Duitsland. 

Maar dat is een onderwerp voor een andere column.

Over deze column:

In een wekelijkse column, afwisselend geschreven door Eveline van Zeeland, Eugene Franken, Katleen Gabriels, PG Kroeger, Carina Weijma, Bernd Maier-Leppla, Willemijn Brouwer en Colinda de Beer probeert Innovation Origins te achterhalen hoe de toekomst eruit zal zien. Deze columnisten, soms aangevuld met gastbloggers, werken allemaal op hun eigen manier aan oplossingen voor de problemen van deze tijd. Morgen zal het dus goed zijn. Hier zijn alle voorgaande afleveringen.