Author profile picture

Ook op de laatste dag van de klimaattop wordt er nog flink onderhandeld. Het doel: afspreken hoe de opwarming van de aarde niet verder komt dan 1,5 graad. De afgelopen tijd verschenen er al verschillende beloftes in het nieuws. In 2030 moet het afgelopen zijn met ontbossing. Ook beloofden verschillende landen te stoppen met het bouwen van kolencentrales en gaat er binnen een jaar geen geld meer naar fossiele projecten in het buitenland. En Auke’s favoriet: nieuwe vrachtwagens moeten in 2040 emissievrij rijden.

“Dit is voor mij een droom die uitkomt en ik ben er trots op dat dit initiatief door Nederland is voorgesteld”, vertelt Auke enthousiast. Het mag geen verrassing meer heten, want Auke vertelde eerder al waarom hij denkt dat elektrische vrachtwagens de toekomst hebben. Het is volgens hem goed dat er op dit gebied nu eindelijk beweging komt. “Op het gebied van mobiliteit gaat het qua uitstoot steeds beter omdat er meer elektrische auto’s rondrijden. Maar binnen mobiliteit komt een groot gedeelte van de uitstoot voor de rekening van het wegtransport. Ik heb altijd gezegd: ‘wat klein is, wordt vanzelf groot!’ Het is mooi dat hier nu afspraken over worden gemaakt.”

Nederland moet, wat Auke betreft, een voortrekkersrol op zich nemen op weg naar een klimaatneutrale wereld in 2050. Nu wordt er nog vaak gekeken naar de totale uitstoot van grote vervuilers zoals China, Rusland en de Verenigde Staten. Maar het zou beter zijn om te kijken naar de uitstoot per hoofd van de bevolking. “Natuurlijk, als Biden of Poetin ervoor zorgen dat de VS en Rusland in 2050 CO2-neutraal zijn dan zet dat veel meer zoden aan de dijk dan als Nederland dit voor elkaar krijgt. De totale uitstoot van deze grote landen is gewoon hoger. Als je op deze manier kijkt, staat nederland heel ver onderaan.”

Eigen troep opruimen

Auke haalt zijn schouders op en zegt cynish: “Oh dan hoeven we dus ook niets te doen, want omdat we met minder zijn, vervuilen we de planeet minder.” Maar dat klopt dus niet wil hij benadrukken. “Deze redenatie slaat nergens op. Het zou hetzelfde zijn als ik in een sportkantine m’n troep op de grond gooi en zeg: ‘ik hoef het niet op te ruimen want ik maak maar een beetje rotzooi’. Maar wanneer ik met mijn team ben, die rotzooi wel opruim omdat meer mensen nu eenmaal meer afval maken. Misschien is het mijn opvoeding, maar ik heb altijd geleerd dat je je eigen troep moet opruimen.”

Bovendien, zo stelt Auke, als je de totale uitstoot verdeelt over het aantal inwoners hebben Nederlanders een veel te hoge uitstoot per persoon. “Net als Qatar en Luxemburg overigens. Maar ook historisch gezien, heeft Nederland bijgedragen aan meer uitstoot. Samen met landen als Portugal, Engeland en Spanje heeft Nederland de vruchten geplukt van de emissies van koloniën zoals Indonesië. Ik geloof niet dat je mensen daar nu verantwoordelijk voor kunt houden. Net zoals je de Duitsers van nu niet verantwoordelijk kunt houden voor de holocaust. Maar wij hebben wel geprofiteerd van die historische uitstoot. Dus die zou je voor een groot deel ook aan Nederland toe kunnen kennen. Ik vind dat Nederland hierin verantwoordelijkheid moet nemen en voorop moet lopen.”

Kennis vertalen in duurzame technologie

Volgens zijn we prima in staat dit voor elkaar te krijgen. Auke: “We hebben op allerlei gebieden die belangrijk zijn voor een duurzamere toekomst veel kennis in huis. Die kennis delen we tussen verschillende sectoren en we werken gemakkelijk samen. We proberen complexe vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken te bekijken en brengen onderwerpen samen. Kijk naar de energietransitie. Dat is super complex, maar we willen niemand achterlaten. Al deze kennis kunnen we in Nederland vertalen in duurzame technologie om de wereld beter te maken. Niet alleen in ons eigen land, maar ook als exportproduct. Ik geloof echt dat je over een tijdje een derde wereldland bent als je met fossiel bezig blijft. Daar zit gewoon geen toekomst meer in, Nederland moet hier op inspringen niet alleen omdat het een morele verplichting is, maar ook omdat er ontzettend veel geld te verdienen is met duurzame technologie.”

Auke is hoopvol en wil die boodschap ook blijven delen. “Doemscenario’s worden steeds minder waarschijnlijk. Het gaat met mobiliteit steeds beter, helemaal als we straks ook schonere lucht- en scheepvaart krijgen. Ook de energiemix wordt schoner. Tegelijkertijd hebben we nog staal en beton, dat zijn twee grote uitdagingen om te verduurzamen. Het gaat misschien niet hard genoeg, maar we steken de koppen bij elkaar. Alle beetjes helpen. We hebben er niets aan om te roepen dat we eraan gaan met zijn allen. Daarom vind ik Frankie de dino van de VN erg sterk. Dat een dino ons moet komen vertellen dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Alleen, ik sta niet achter de boodschap dat we met uitsterven bedreigd worden.”

Lees hier eerdere afleveringen van Electric Auke