Author profile picture

Iedere week kijken we met EV-specialist en Innovation Origins-columnist Auke Hoekstra naar wat hem opviel in de actualiteit of wat hij tegenkomt als het gaat over de verduurzaming van onze aarde.

Heb je het gehoord?

“Wat?”

In de eerste drie weken van december was bijna de helft van alle verkochte nieuwe auto’s volledig elektrisch. Het grootste deel van die elektrische auto’s was een Tesla Model 3, mooi toch?

“Zeker! Ik was zelf één van die mensen trouwens. Ik heb nog nooit ook maar de helft van dit bedrag uitgegeven voor een auto, maar deze is het waard wat mij betreft. Sommige mensen houden niet van de bediening, maar ik vind dat context sensitive touch screen juist perfect. Echt een hele mooie auto.”

Maar hier wilde je het niet over hebben toch?

“Nee, ik heb eigenlijk nog wel iets mooiers”, zegt Auke terwijl hij instapt in zijn witte Tesla Model 3. “Ik voer even het huisadres in en dan kunnen we verder praten terwijl ik rijd.”

Als zijn huisadres is ingetoetst, de gordel vastgeklikt en de handsfree-set is ingesteld begint Auke te vertellen: “In 2016 kwam het IPCC (een werkgroep van de VN die de risico’s van klimaatverandering analyseert en onderzoekt red.) met een scenario dat uitgaat van een opwarming van 8,5 watt per vierkante meter in 2100 ten opzichte van 1990. De opwarming zou dan uitkomen op 4,6 graden met een marge tussen de 3.3 en 5.9 graden.”

Dat klinkt niet best..

“Nee, echt een doemscenario. Maar het blijkt dus anders in elkaar te zitten. Allereerst negeert dit scenario dat duurzame energie steeds goedkoper wordt en elektrische auto’s populairder. Maar het gaat nog veel verder. Twee wetenschappers, uit de klimaat -en energiewereld, zijn samen in de cijfers gedoken. De ene -Justin Ritchie- is er zelfs op gepromoveerd. En nu blijkt dus dat dit IPCC-scenario ervan uitgaat dat we in 2100 zeven keer zoveel keer kolen gaan gebruiken als nu. Zeven keer! Daar was ik wel echt heel verbaasd over. Ik dacht eerst: dit kan niet waar zijn want dat is echt volkomen bullshit.”

Hoe zit het dan wel volgens deze twee wetenschappers?

“Zij hebben de business as usual-voorspelling van de IEA gebruikt, waar geen klimaatmaatregelen worden genomen. Dat is een scenario waar ik al 15 jaar tegen inga. Het is een veel te conservatief scenario op het gebied van duurzame energie. Maar zelfs met dat superconservatieve scenario van de IEA (genaamd CPS) komt de opwarming uit op 2.9 graden celcius met een bandbreedte tussen de 2.0 en 3.8. Dat is nog steeds veel te veel, maar het is echt veel minder een doemscenario dan in het IPCC rapport. Ik vond dat naast NEON mijn mooiste kerstcadeau.”

Wat betekent dit?

“Ik heb geleerd dat 2 graden – laat staan 1,5 graden – halen moeilijker is dan ooit. We hebben gewoon heel veel tijd vermorst. Aan de andere kant is het ook heel erg positief nieuws. Het laat zien dat we wel degelijk invloed hebben als we de CO2 uitstoot verminderen. Het model blijkt toch sensitiever dan we dachten: een tonnetje CO2 meer of minder heeft meer invloed dan we altijd hebben gedacht. Als je de cijfers van afgelopen jaren erbij pakt, zie je dat we minder uit zijn gaan stoten. We hebben het lot veel meer in eigen hand. Dat geeft me hoop voor de toekomst!”

Heeft het nog andere gevolgen?

“Het mooie aan dit onderzoek is dat twee wetenschappers uit verschillende werelden hebben samengewerkt om een realistischer beeld te schetsen. Dat vind ik erg mooi. Wat je vaak ziet is dat er weinig begrip voor elkaars denkbeelden is. Dit soort samenwerkingen doorbreken dat en zorgen ervoor dat we elkaar weer wat beter gaan begrijpen.”