Jan van der Meer (midden) bij de overdracht van het duurzaamheidspact
Author profile picture

Jan van der Meer, de GroenLinks-wethouder voor Duurzaamheid in Eindhoven, stapt op om gedeputeerde te worden in de provincie Gelderland. Als de gemeenteraad ermee instemt, is Rik Thijs zijn opvolger. In Van der Meers afscheidsbrief benadrukt hij zowel de prestaties van de stad op het gebied van duuruzaamheid en klimaat, als de taken die er nog te wachten liggen.

“Eindhoven heeft net als andere steden een enorme opgave om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. De uitdaging hier is nog groter omdat de economische groei aanzienlijk is en daardoor het energieverbruik dreigt toe te nemen. De innovatieve kant van Eindhoven is daarentegen weer een positieve kans om tot energiereductie en duurzame opwek te komen.” Bij reductie denkt Van der Meer aan oplossingen rond fotonica, bij opwekking vooral aan een onderzoeksinstelling als Solliance.

“De energie-uitdaging in Eindhoven is nog groter dan elders omdat de economische groei aanzienlijk is en daardoor het energieverbruik dreigt toe te nemen.”

Onder zijn prestaties schaart Van der Meer “de oproep aan alle eigenaren van de 250 grootste daken zonder zonnepanelen om mee te doen, de voorbereidingen om bij Cure het afval te vergisten en er groengas uit te halen, de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed en het op de kaart zetten van Eindhoven als een stad die nadrukkelijk werkt aan de warmtetransitie”.

Uitdagingen zijn er ook n og voldoende, zegt de bijna-gedeputeerde. “Er zijn genoeg zaken die ik de komende tijd verder had willen brengen. Denk aan de warmtestrategie, de realisatie van de nascheidingsinstallatie en vergister bij Cure en de boeiende binnenstad.”