Author profile picture

De Eindhovense woningmarkt trekt sterk aan. Volgens wethouder Yasin Toronoglu (wonen, wijken, ruimte) zijn er diverse signalen die wijzen op een positieve trend. Concreet voorbeeld van die tendens is de verkoop van 65 woningen in Meerrijk (Meerhoven) aan Amvest Investment Management. Toronoglu verwacht binnenkort meer van dergelijke grote deals te kunnen presenteren.

Yasin Toronoglu
Yasin Toronoglu

De gemeente was in 2009 eigenaar geworden van de woningen in Meerrijk, als onderdeel van de crisis- en herstelmaatregelen om werkgelegenheid en bouw te stimuleren. In een zogenaamde “achtervangconstructie” kocht de gemeente de woningen, met als doel dat daarmee de verdere doorontwikkeling van de wijk op koers zou blijven. Dankzij deze constructie konden, ondanks de crisis, winkelcentrum Meerrijk en Gezondheidscentrum Meerhoven toch gebouwd worden. “En dat heeft gewerkt”, zegt Toronoglu nu.

meerhoven5Wat de afgelopen jaren echter slechts beperkt lukte is het vinden van kopers voor deze woningen. Uiteindelijk werden 5 van de 70 panden aan de man gebracht. De overige 65 gaan vandaag via de nieuwe eigenaar, Amvest, in de verhuur. De verwachting is dat dat snel leidt tot een volledige bezetting. Toronoglu: “En dat is natuurlijk het beste voor iedereen: meer levendigheid in de buurt, meer klanten voor de winkeliers en beter gebruik van de voorzieningen.”

meerhoven4Saldo

De woningen werden destijds gekocht voor 16 miljoen euro. De provincie droeg daar voor 1,7 miljoen aan bij. De opbrengst nu is, inclusief de vijf eerder verkochte woningen, 11,5 miljoen. Daarnaast komt Eindhoven nu mooi af van de exploitatiekosten van zo’n 7 ton per jaar.

De gemeente heeft na de verkoop van de woningen in Meerrijk een negatief saldo van bijna drie ton waarvoor nog geen¬†dekking aanwezig is. Voor het overige deel van de kosten van deze transactie was al een voorziening getroffen van ruim 3,5 miljoen. “Deze meerhoven3verkoop is in financieel opzicht de meest gunstige optie voor de gemeente en ook voor de wijk. Verhuur van woningen behoort immers niet tot de kerntaken van de gemeente. Bovendien brengt dat nieuwe kosten en leegstandsrisico met zich mee.”

Oorzaken

De positieve trend op de woningmarkt heeft volgens de wethouder diverse oorzaken. De aantrekkende economie is natuurlijk een belangrijk onderdeel, “maar denk daarnaast ook aan de vereenvoudiging van de bouwregels, de lagere kavelprijzen, en het feit dat we tegenwoordig niet meer wachten met het afronden van een wijk tot de laatste woning verkocht is. De tijd dat bewoners jarenlang tegen bouwputten zaten aan te kijken, is echt voorbij. Prettig wonen is voor ons minstens zo belangrijk geworden als stedenbouw.”

meerhoven2