Author profile picture

In de onlangs verschenen nieuwe sportvisie stond het al: Eindhoven wil de hele stad als een groot sportterrein gaan inzetten. De eerste invulling van dat streven komt, met dank aan een Europese subsidie, volgende maand al. Eindhoven neemt vanaf dan voor drie jaar deel aan een groot internationaal onderzoek ‘PREHealth’. Doel is de opzet van het Nederlandse ‘living lab’ voor de ontwikkeling van digitale toepassingen in relatie tot gezondheid.

Een consortium van kennisinstellingen waaronder de Universiteit Utrecht leidt het onderzoek. Met specifieke apps kunnen deelnemers er achter komen wat de openbare ruimte kan betekenen voor de bevordering van hun gezondheid. Ook onderzoekt PREHealth hoe inwoners te betrekken bij stadsplanning met gezondheid en welzijn als uitgangspunt.

Bij digitale applicaties gaat het om ‘Augmented reality games’ (zoals Pokémon Go), mobiele games (zoals Foursquare, Swarm) en speelse interacties (zoals traptreden als pianotoetsen) in de stad. Een van de vragen in het onderzoek is of mobiele games en apps ingezet kunnen worden om burgers te stimuleren hun favoriete plekken in de stad te documenteren.

De onderzoeksgroep Healthy Urban Living van de Universiteit Utrecht heeft samen met een Europees consortium €350.000 van het Erasmus+ programma ontvangen voor het onderzoek. Het Europees consortium bestaat naast Nederland uit Duitsland, Griekenland en Hongarije.

Voor Eindhoven sluit dit onderzoek goed aan op de ambities uit de nieuwe concept Sportvisie ‘Bewegen door verbinden 2016-2020’ waarin bewegen in de openbare ruimt en innovatie een belangrijke rol spelen. Ook wordt gekeken hoe een en ander gekoppeld kan worden aan de Brabantse “Health Deal”. De ambitie van de Health Deal is ervoor te zorgen dat mensen in de toekomst gezonder kunnen leven in een economisch vitale omgeving.