laadpalen Eindhoven
Author profile picture

Met het uitbreiden van het aantal laadpalen in de stad en snelladers bij benzinestations, het openstellen van de gemeentelijke parkeerterreinen en het aanbieden van uitstootvrije “Mobility as a Service” voor ambtenaren, probeert de gemeente Eindhoven het elektrisch vervoer een impuls te geven. Daarnaast wordt gezocht naar innovaties die hierbij kunnen helpen. “Met de aanwezigheid van bedrijven in de automotive sector in onze regio zien wij ook mooie kansen om in Eindhoven te excelleren met elektrisch vervoer”, zegt een gemeentewoordvoerder.

Hier een overzicht van de huidige laadpalen in de regio

De gemeente heeft momenteel twee eigen oplaadpunten in de half-openbare garage onder het Stadskantoor en twee oplaadpunten op het half-openbare parkeerterrein Nachtegaallaan (NRE-gebouw). De oplaadpunten voor dienstauto’s bevinden zich op binnenterrein aan de achterzijde van de Nachtegaallaan. Tijdens kantooruren zijn de oplaadpunten ook te gebruiken door bezoekers met een afspraak bij de gemeente; na sluitingstijd gaan de slagbomen helemaal omhoog, waardoor alle Eindhovenaren er hun auto kunnen opladen.

Voor de stroom moet wel gewoon betaald worden en daarmee kiest Eindhoven niet voor de variant waarvoor de Münchense regeringspartij CSU momenteel pleit: oplaadpunten bij alle gemeentekantoren voor ambtenaren en bezoekers, waar kosteloos kan worden opgeladen. De gemeente noemt dat initiatief “een mooi signaal” om de elektrificatie van het vervoer te versnellen. “Met het stimuleren en versnellen van de introductie van innovatieve laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen wordt namelijk een belangrijke bijdrage geleverd aan de ambities op het gebied van klimaat, milieu en gezonde verstedelijking.”

Toch kiest Eindhoven voor een andere koers. “Het aanbieden van gratis elektriciteit is geen onderdeel van de plannen. We focussen op het realiseren van een dekkend laadnetwerk in Eindhoven, door onder andere het versnellen van de aanvraag voor nieuwe publieke laadpalen en het stimuleren van snelladers op huidige benzinestations.” Ook wordt gedacht aan extra voordelen voor elektrische auto’s zoals goedkopere parkeertarieven.

Sinds 2015 kunnen medewerkers gebruik maken van elektrische auto’s  en van Hopperpoints-fietsdeelsysteem. Ook de afdeling Toezicht rijdt in elektrische auto’s. “De volgende stap is het inkopen van duurzame mobiliteitsdiensten in plaats van het aanbieden van voertuigen. Te denken valt aan vervoer op maat zoals deelauto’s, deelfietsen en openbaar vervoer, te plannen, te reserveren en te boeken via een app: Mobility as a Service.”

Vanuit de provincie is er subsidie beschikbaar (€186.000) voor  innovaties op het gebied van laadinfrastructuur. Hiermee wordt onder andere gewerkt aan snellaadinfrastructuur bij bestaande benzinepompen, laadinfra op de toekomstige P+R Genneperparken en nieuwe laadconcepten in woonwijken.

In totaal heeft de gemeente momenteel 10 elektrische auto’s en 11 elektrische scooters. Vier van deze auto’s worden ingezet als pool auto’s voor dienstreizen.