Startups To Watch, Gerard & Anton Awards 2019, High Tech Campus Eindhoven, © Heddy Gijbels
Author profile picture

Het start-up ecosysteem in Brainport Eindhoven telt “voorzichtig” mee op internationaal niveau: uit het meest recente onderzoek van StartupGenome onder ruim 1000 ecosystemen wereldwijd, staat de regio op een 193e plek. “Dat kan en moet hoger”, zegt wethouder Stijn Steenbakkers. Sterker nog, hij wil dat Eindhoven in Europa tot de top van start-up ecosystemen gaat behoren en zelfs de nummer één wordt voor “deeptech start-ups“.

Steenbakkers stelt vast dat het in zijn gemeente nog ontbreekt aan een gemeenschappelijke visie en het landschap behoorlijk versplinterd is. “Er is behoefte aan een herkenbare en vaste plek waar start-ups, investeerders en kennisinstellingen elkaar tegenkomen in Brainport Eindhoven. Om de wereld structureel te laten zien wat Brainport Eindhoven vanuit een unieke hightech-signatuur te bieden heeft, zullen we ook in het verhaal naar buiten toe beter moeten samenwerken. Hierdoor zijn we beter in staat om technologisch talent, innovatieve bedrijven en (buitenlands) durfkapitaal met hogere risicobereidheid aan te trekken en te behouden.”

Stijn Steenbakkers © Gemeente Eindhoven

Steenbakkers heeft de gemeenteraad dinsdagavond bijgepraat over de plannen. Eén van de ideeën die de wethouder toelichtte is de ‘one-stop-shop’ voor start-ups. “Dit wordt één centrale plek in de stad waar startende ondernemers terecht kunnen met vragen over het businessmodel, financiering en huisvesting. Het wordt de centrale poort tot ons ecosysteem, waar we start-ups de juiste weg kunnen wijzen.” Er wordt gewerkt aan een nieuwe locatie voor dit loket.

Een een ander onderdeel ging Steenbakkers in op de samenwerking tussen de kennisinstellingen. “Eindhoven kenmerkt zich door een groot palet aan studies en opleidingen. Start-ups en ondernemers vinden elkaar veelal via de opleiding of kennisinstelling. We zien kansen om samen met deze verschillende kennisinstellingen kruisbestuiving te realiseren, waardoor er start-ups met verschillende disciplines worden gestart. Daarmee vergroten we de diversiteit en creativiteit binnen de start-up-scene.”

Verder sprak hij over “een doorontwikkeld online platform waar vraag en aanbod van het ecosysteem samenkomt” (Brainport Connect) en over belangrijke evenementen zoals Innovation Origins’ jaarlijkse Gerard en Anton Awards.

Steenbakkers wil de stad met het initiatief ook nadrukkelijker kandidaat stellen voor het nationale Deeptech investeringsfonds.