Author profile picture

Eindhoven is populair en dat betekent ook extra druk op de woningmarkt. Om oververhitting te voorkomen wil de gemeente 1300 woningen extra laten bouwen. Daarvoor zijn vier terreinen aangewezen waarop met name in de sectoren “middendure huur” en “goedkope koop” nieuwbouw moet plaatsvinden. Deze 1300 komen bovenop de 2000 die afgelopen tijd al jaarlijks werden gebouwd. Dat aantal moet de komende jaren naar 3000 worden opgeschroefd. “En dat terwijl we in normale tijden genoeg hebben aan zo’n 1000 woningen per jaar”, zegt wethouder Yasin Torunoglu. “We zijn booming, en de woningmarkt functioneert gezien de omstandigheden nog wel goed maar zit wel tegen verhitting aan. Om dat te voorkomen willen we nu eenmalig die 1300 extra woningen laten bouwen.”

De gemeente is daarvoor niet alleen verantwoordelijk, weet de wethouder. “Daar waar wij grond in eigendom hebben, kunnen we zorgen voor stimulering van de markt en met speciale afspraken kunnen we nog enige sturing geven, maar uiteindelijk is het natuurlijk aan de bouwbedrijven om de uitvoering ter hand te nemen.” In een tijd waarin de bouwsector de handen vol heeft aan opdrachten – Eindhoven draagt daar ook nu al een flinke steen aan bij – is dat geen vanzelfsprekendheid meer.

“Ondanks de forse bouwinspanningen van de Eindhovense woningcorporaties in de afgelopen jaren, zijn er nog steeds behoorlijke wachttijden voor sociale huurwoningen”, zegt Torunoglu. “Maar de markt voor koopwoningen baart op dit moment eigenlijk nog de meeste zorgen. Je ziet de prijzen stijgen, de verkoopsnelheid neemt toe en starters maken bijna geen kans. Als gemeente vinden we dat we alles op alles moeten zetten om te voorkomen dat hier een huizenbubbel ontstaat. We willen hier geen Amsterdamse taferelen.”

(verhaal gaat verder onder de kaart)

kaart locaties versnelling woningbouw

De vier nu gekozen extra woningbouwlocaties zijn in Woensel-Noord het gebied aan de Castiliëlaan (onder meer het voormalige AZC-terrein) en in Strijp het zogenaamde ‘palletterrein’ in Drents Dorp, het Van de Ven & Co-terrein en het Stadionkwartier. Grondgebonden koopwoningen moeten beneden de grens van 3 ton blijven, de huurwoningen zouden tussen de 700 en 1000 euro per maand moeten gaan kosten. Volgens Torunoglu kan daarmee de doorstroming worden gestimuleerd. “Je wilt in de keten eigenlijk drie verhuisbewegingen losmaken, om uiteindelijk de starter goed te bedienen. Daarvoor is deze verdere verfijning noodzakelijk.”

Torunoglu zegt dat de gemeente met deze stap kan voorkomen dat er ongelukken gebeuren. “Die woningen staan er natuurlijk niet binnen een paar weken of zo. maar het is belangrijk dat de mensen weten dat er veel in de pijplijn zit. Dat moet ze ertoe aanzetten beter na te denken over welke kwaliteit ze willen in plaats van dat ze nu al gaan overbieden op een woning omdat ze andere woningzoekers vóór willen zijn. Dat zou er immers uiteindelijk weer voor kunnen zorgen dat grote groepen mensen met schulden komen te zitten omdat hun huis onder water staat. Dat is ook de les die we geleerd hebben uit de crisistijd. Toen zagen we grond als cashcow, maar dat zorgde voor prijsopdrijving, uiteindelijk ook voor gebruikers. Nu kiezen we voor kwaliteit én de behoefte van de gebruiker. Ook zorgen we er in bepaalde projecten voor dat de huurprijs gedurende vijftien jaar op een acceptabel niveau blijft.”

De gemiddelde verkooptijd van een woning in Eindhoven is nu 36 dagen tegen een landelijk gemiddelde van 56 dagen. Het aanbod aan koopwoningen was in het derde kwartaal van 2017 minder dan 600 woningen. Dat is een daling van bijna 40% vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2016. In 2016 stegen de huizenprijzen met 14%. De prijzen zijn, met een gemiddelde verkoopprijs van 265.000 euro, weer gestegen boven het niveau van vóór de economische crisis.

Het bouwoffensief komt bovenop de woningbouwprojecten die al in de pijplijn zitten. Zo worden op Strijp-S, Strijp-R en in Meerhoven het komend jaar verschillende velden in aanbouw genomen. Ook andere reeds bekende woningbouwontwikkelingen zoals District E, Vredeoord, Deken van Somerenstraat, Campina en De Bunker moeten bijdragen aan het verder voorkomen van oververhitting op de woningmarkt.