Author profile picture

Gemeente presenteert uitvoeringsprogramma gezonde stad
Eindhoven wil dat het Rijk 26 miljoen euro bijdraagt aan een groot pakket aan maatregelen die moeten leiden tot een gezondere leefomgeving in de binnenstad. 20 miljoen is bedoeld als invulling van de plicht tot het garanderen van schone lucht die het Rijk opgelegd kreeg van Europa; 6 miljoen gaat naar de aanleg van een fietsenstalling op het nieuwe stationsplein.

Eindhoven gaat ervan uit dat het geld beschikbaar komt, vooral omdat de stad zelf met een pakket maatregelen ter waarde van 160 miljoen zelf ook heel veel bijdraagt. “Wij willen in onze stad een gezonde leefomgeving bieden, in plaats van aanpassingen te doen op het moment dat het al te laat is”, zegt wethouder Mary-Ann Schreurs (innovatie en duurzaamheid). Voor de zomer besluit het Rijk over de steun.

De maatregelen zijn bedoeld voor het deel van Eindhoven binnen de ring, waar supervisor Winy Maas afgelopen week ook zijn ideeën over deelde. “Dit uitvoeringsprogramma past uitstekend bij de visie die Winy Maas presenteerde om te komen tot een soort Nationaal Park Eindhoven”, aldus Schreurs.

Na de rechtszaak van Milieudefensie tegen de Nederlandse Staat van vorig jaar heeft het het Ministerie van I&W aangekondigd de plekken aan te pakken waar de luchtvervuiling boven de wettelijke norm uit komt. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven organiseerde daarom in 2017 overleg tussen zeven grote steden om tot aanvullende maatregelen te komen. Van Veldhoven verzocht de steden, waaronder Eindhoven, met voorstellen te komen. Dat is nu – met het Uitvoeringsprogramma Gezonde Stad – gebeurd.

“Met dit uitvoeringsprogramma kunnen we de krachten bundelen en vooruit lopen op de Omgevingswet die een meer samenhangende benadering af moet dwingen. We willen de ruimte creëren voor gezondheid op drie niveaus”, aldus wethouder Schreurs. “De schadelijke deeltjes moeten allereerst uit de lucht, de openbare ruimte moet uitnodigen om te bewegen, én er moet voldoende flexibiliteit zijn voor nieuwe initiatieven. De ministeries kunnen nu, onder leiding van de Staatssecretaris, een sleutelrol vervullen om niet alleen bestaande problemen op te lossen, maar bovendien samen te voorkomen dat problemen ontstaan.”

Bij de aankondiging van het uitvoeringsprogramma aan de gemeenteraad zit een 17 pagina’s dik document met ruim 200 geplande of al uitgevoerde maatregelen. In waarde gaan deze veel verder dan de 160 miljoen die de wethouder nu noemt. Zo is “Stationstunnel Dommel en volwaardig nieuwe stationsentree” op zichzelf al goed voor een prijskaartje van 150 miljoen.