stadhuis Eindhoven
Author profile picture

Eindhoven moet gaan investeren in studentenhuisvesting, dat blijkt uit een inventarisatie van de Stuurgroep Studentenhuisvesting. Naar verwachting zijn er in 2023 zesduizend studenten bijgekomen. Nog voor de start van het studiejaar 2019-2020 zijn er volgens de stuurgroep zo’n duizend studentenkamers nodig om de studenten daadwerkelijk een plekje te geven in de stad.

[learn_more caption=”In de stuurgroep Studentenhuisvesting zijn vertegenwoordigd:”]

  • Gemeente Eindhoven
  • Woningcoorporaties
  • Onderwijsinstellingen
  • Studenten
  • Expats

[/learn_more]

Het groeiende aantal studenten komt niet alleen aan de universiteit te studeren, ook Fontys en het Summa College groeien. Doordat de huizenmarkt al onder druk staat door expats die meestal meer te besteden hebben, komen studenten nog maar lastig aan een kamer of appartement. In de komende vijf jaar zijn er bijna vierduizend nieuwe studentenkamers nodig.

Om dit probleem aan te pakken gaat de gemeente onder andere inzetten op tijdelijke woningen. Daarnaast moet de drempel om een student in huis te nemen als hospita lager worden. Volgens wethouder Torunoglu is de gemeente “vooral op zoek naar creativiteit en snelheid” om dit probleem op te lossen. Zo gaat er bijvoorbeeld ook gekeken worden naar ‘Friendscontracten’, zodat studenten samen een woning kunnen gaan huren. Verder zullen de zogenoemde ‘Campuscontracten’ strakker worden gecontroleerd, afgestudeerden die wonen in huizen die aangewezen zijn voor studenten moeten hun kamer verlaten, om plaats te maken voor anderen. Ook in buurtgemeenten wordt gekeken of er plek is voor studentenhuisvesting.

Of dankzij deze maatregelen alle nieuwe studenten komend jaar een kamer gaan vinden durft Torunoglu niet te zeggen. “We geven geen garanties, wel onze inspanning.”