De initiatiefnemers van het STADSdiner
Author profile picture

Niet minder dan 9 pitches werden er gisteren gegeven tijdens het derde Eindhoven STADSdiner. Het STADSdiner is een initiatief van ondermeer de High Tech Campus, de TU/e en de gemeente Eindhoven om de verschillende hotspots in de stad met elkaar te verbinden.

Eindhoven heeft veel talent op het gebied van high tech, design en kunst. Maar het gevoel is dat die talenten nog teveel op hun eigen eiland zitten, bijna letterlijk. De kunstenaars zitten in het TAC, de ingenieurs op de TU/e campus of op de High Tech campus en de ontwerpers op Strijp-S. Gelukkig is het al niet meer zo heel zwart wit, maar toch weten veel mensen niet wat er op sommige van die andere plekken gebeurt.

Zo’n zestig mensen kwamen gisteren bijeen op de TU/e in het Laplacegebouw, waar sinds kort de opleiding Industrial Design is gehuisvest. Bestuurders, onder meer van alle belangrijke opleidingen, studenten en ondernemers door elkaar heen. Veel pitches kwamen van de gastheer. Studenten en ex-studenten van Industrial Design lieten zien waar ze mee bezig waren en vaak ook hoe ze over de grenzen van hun eigen vakgebied heen waren gestapt. Zo verbindt Eef Lubbers mode met technologie om te komen tot kleding die jouw stemming kan uitdrukken. High tech en traditioneel vakwerk vinden elkaar in haar producten.

IMG_4193

Die brug tussen vakwerk en high tech werd ook al gemaakt in de inleiding door Miguel Bruns Alonso, Director of Education, Bachelor Program Industrial Design. Hij kwam met de stelling ‘maken genereert inzicht’. Zonder kennis van het traditionele vakmanschap kunnen we volgens hem niet de inzichten ontwikkelen om te innoveren.

De avond werd afgesloten met een oproep die het bovenstaande handen en voeten moet geven. Het Sint Lucas college, ook één van de initiatiefnemers van het STADSdiner, wil echte vragen uit het bedrijfsleven voorleggen aan studenten van verschillend niveau en achtergrond. Zo kunnen MBO, HBO en WO studenten leren onderling samen te werken, wat immers in het bedrijfsleven ook moet, en ze kunnen samen met een frisse blik het lokale bedrijfsleven helpen. Creative Labs is de titel van dit idee.

Het was vooral een avond met veel informele gesprekken, kaartjes die werden uitgewisseld en het voornemen om toch echt wat samen te gaan doen werd alom uitgesproken. Als zelfs maar een deel van die voornemens bewaarheid wordt, zal het de stad in elk geval weer verder vooruit helpen.