©IO
Author profile picture

Burgemeester en wethouders van Eindhoven hebben vooral veel vragen over de invulling van Eindhovens rol bij de opvang van niet-rechtmatig verblijvende vreemdelingen. Afgelopen week hebben de coalitiepartijen in het kabinet lang onderhandeld over een compromis rond de zogenaamde bed-bad-brood-regeling.

Nadat dat compromis er lag, zijn ook de burgemeesters van de vijf grote steden ervan op de hoogte gesteld. Van hun wordt namelijk een bijdrage in de uitvoering verwacht. Burgemeester en wethouders: “Gisteren werden wij verrast met de mededeling dat Eindhoven één van de vijf beoogde gemeenten is om opvang te bieden aan niet-rechtmatig verblijvende vreemdelingen.”

De staatssecretaris heeft de burgemeester woensdagavond meegedeeld met een formeel verzoek te zullen komen tot medewerking. B&W in de brief: “Wij zien in het ongedocumenteerden-vraagstuk een groot maatschappelijk en humanitair probleem en waarderen de inspanningen van het kabinet om tot een nadere regeling te komen. Op basis van de brief van het Kabinet aan de Tweede Kamer komen wij tot de veronderstelling dat de regeling positief is voor uitgeprocedeerden die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. Maar veel belangrijke elementen die noodzakelijk zijn om tot een goed oordeel te komen zijn niet opgenomen in de brief.”

Zo zeggen B&W niet uit de brief te kunnen opmaken of het nieuwe voorstel een adequaat antwoord geeft op de vraag of uitgeprocedeerde asielzoekers niet alsnog op straat terecht komen. “Immers, in de brief staat ‘Indien medewerking van de vreemdeling uitblijft, wordt de vreemdeling uit de voorziening gezet.’ Daarnaast geeft de brief geen antwoord op de bestaande problematiek van rondzwervende uitgeprocedeerden die niet in deze nieuwe regeling worden opgenomen.”

Dit knelt volgens burgemeester en wethouders des te meer omdat in de brief verder gezegd wordt dat voor gemeenten geen noodzaak meer bestaat om zelf opvang te financieren. “Daarmee lijkt een onoplosbaar probleem te ontstaan van rondzwervende uitgeprocedeerden. Hierdoor lijkt het perspectief op een sluitende aanpak niet geboden.”

Pas als Eindhoven een nadere toelichting van het kabinet heeft gehad, komt het gemeentebestuur met een definitief oordeel over een eventuele rol van de gemeente Eindhoven binnen dit proces.

Diverse partijen in de gemeenteraad hadden voorafgaand aan de brief van B&W al vragen gesteld over de ontstane situatie.