Author profile picture

Uit een rapport van de Nederlandse ambassade in Berlijn over de mening van het Duitse bedrijfsleven over Nederland, blijkt dat de Duitsers helemaal niet zo goed op de hoogte zijn van het technisch vernuft in Nederland. “En dat is erg jammer”, schrijft burgemeester Rob van Gijzel in een artikel op Linkedin, “want de verregaande digitalisering die de komende jaren wereldwijd in steeds toenemender mate zal plaatsvinden heeft grote gevolgen voor de manier waar­op bedrijven nationaal en internationaal samenwerken.”

Aan Eindhoven zal het niet liggen, zo legt Van Gijzel uit. “Dit jaar is voor Eindhoven het Duitslandjaar.” Vorige week nog bleek dat uit een aantal nieuwe initiatieven. Een dagelijkse vliegdienst naar München, afspraken met de IT-sector in Dresden en de aangekondigde intensievere samenwerkingen vanuit Brainport. Eerder al deed Van Gijzel een nadrukkelijk pleidooi voor en snelle treinverbinding met Düsseldorf.

Van Gijzel is trouwens niet ontevreden over de zichtbaarheid van Eindhoven in Zuid-Duitsland:

Ik merk in mijn contacten met vooral Zuid-Duitsland dat de regio Eindhoven geen witte vlek voor ze is. Vrijwel alle bedrijven in onze regio hebben 1 op 1 relaties met een Duitse partner. Maar die veelheid van contacten is aan het zicht ontrokken, de massaliteit ervan is niet bekend. Het sterke van onze regio, en ik merk in Duitsland dat ze dat ook zo zien, is onze samenwerking. Onze manier van netwerken, van gedeelde oplossingen verzinnen. “Vernetzung”, noemen de Duitsers dat zo mooi. Die 1 op 1 relaties zouden we moeten benutten om uit te bouwen naar een zichtbaar netwerk, zodat we kunnen verbinden. Op innovatie, op public affairs, op talent: er is nog een wereld te winnen. Onze aanpak is complementair met de Duitse aanpak, die vooral gebaseerd is op samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen. Elke keer als Duitsers hier op bezoek zijn, blijken ze erg geïnteresseerd in ons triple-helix model.

Maar het kan zeker nog beter, zo zegt ook Van Gijzel. Doel van het Duitslandjaar is dat de kansen voor het Brainport-bedrijfsleven verder worden uitgenut. “Dat betekent dat er afspraken zijn voor gezamenlijke initiatieven, dat we projecten en activiteiten hebben waar het bedrijfsleven in Brainport bij gebaat is in hun zoektocht naar partnerships, ketensamenwerking en innovatiesamenwerking. Komend voorjaar gaan we onze contacten verdiepen in Düsseldorf, Dresden, Nürnberg, Stuttgart en München.”

Lees het hele Duitslandpleidooi van Van Gijzel hier: “Het Duitslandjaar moet Brainport beter verbinden met de Duitse waardeketens“.