Author profile picture

De bouwkranen zijn terug in het straatbeeld en zullen daar de komende jaren ook niet meer uit verdwijnen. Ze zijn vooral actief voor nieuwe en (uit kantoren) omgevormde woningen. 

Voor nieuwe bedrijventerreinen, detailhandel en kantoren is vrijwel geen ruimte. Maar voor woningen dus des te meer. In de lijn van de nieuwe “prioriteitennota” (die bepaalt welke onderdelen van alle plannen in welke volgorde worden uitgevoerd) zal dat op de eerste plaats gebeuren via het omvormen van bestaande (kantoren)gebouwen. Groot voorbeeld daarvan op dit moment is Philips Lighting, dat nog dit jaar 600 appartementen oplevert.

20160115_122032Pas als het niet meer voldoende lukt om het benodigde woningaanbod uit dit soort transformaties te krijgen, komt nieuwbouw in beeld. In eerste instantie ter vervanging van gesloopte gebouwen en daarna pas op nieuwe locaties. De plannen voor de komende jaren:


Schermafbeelding 2016-01-15 om 20.47.01Voor de detailhandel komen er tot 2020 geen nieuwe locaties. Wel wordt er geprobeerd de bestaande, goed lopende centra verder te versterken. Voor de minder goed lopende locaties (waar relatief veel leegstand is) wordt gekeken in hoeverre deze van functie kunnen veranderen.

Als kantoorlocatie zijn drie gebieden aangewezen: Flight Forum (waar nog wat kavels resteren), Strijp-S (spoorzone) en Stationsgebied Zuidoost. Het enige nieuwe bedrijventerrein is Brainport Industries Campus, dat momenteel ontwikkeld wordt. Net als bij de detailhandel zal de gemeente wel proberen om de goed gevulde bedrijventerreinen te versterken en de minder goede toe te staan om een nieuwe functie te krijgen.

Met de ingebruikname van de nieuwe prioriteitennota kan de oude in de prullenbak. Daarin was nog extra nadruk op woningbouw voor studenten en expats, maar volgens wethouder Wilbert Seuren (financiën) zijn die doelstellingen gehaald of in uitvoering. Het werd dus tijd voor een aanpassing. In de nieuwe nota zijn geen doelgroepen meer benoemd; in plaats daarvan kwam een ordening in gebieden en functies.

Lees ook: [COLUMN] Bouwen en transformeren met brains

20160115_122657