Author profile picture

Recente rapporten over het aantal patenten bevestigen opnieuw het belang van het Eindhovense ecosysteem voor innovatie.

In 2016 werden wereldwijd meer dan 3 miljoen octrooiaanvragen geregistreerd, volgens de Wereldorganisatie voor Intellectueel Eigendom, waarvan de meeste uit China, de Verenigde Staten en Japan kwamen. Uit een recente studie van het Europees Octrooibureau (EOB) blijkt echter dat Europa niet ver achterop loopt. In het jaarverslag van het EOB over 2017 staan zes Europese bedrijven in de top 15 van alle octrooiaanvragers, met Philips wereldwijd op de zesde plaats.

Meer over het belang van octrooien in het ecosysteem van Eindhoven

In 2017 kwamen er 7.043 octrooiaanvragen van Nederlandse bedrijven: een vierde plaats in Europa en een zevende plaats wereldwijd. Meer dan de helft van deze bedrijven kwam uit Brabant, het merendeel uit de regio Eindhoven, waaronder Philips Lighting, NXP en ASML. Deze erkenning is niet nieuw. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling heeft Eindhoven al in 2013 uitgeroepen tot de “meest inventieve stad ter wereld” met 22,6 geproduceerde patenten per 10.000 inwoners.

Wat maakt deze regio zo bijzonder als het gaat om innovatie? Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management en Bedrijfsbeleid aan de Rotterdamse Hogeschool voor Management, noemt de cultuur van samenwerking in de High Tech regio. “In de regio Eindhoven”, zegt hij, “hebben bedrijven, starters, overheid, kennisinstituten en toeleveringsketens op een zeer pragmatische en open manier vertrouwensrelaties met elkaar opgebouwd. Alles gaat zo snel en elk bedrijf weet dat het niet de fondsen, de tijd of de capaciteit heeft om in zijn eentje snel genoeg succes te boeken. Strategische allianties zijn de manier om de ontwikkelingskosten te drukken en de time-to-market te versnellen. Het is deze cultuur van steun en vertrouwen die leidt tot innovatie, die deelnemers de moed en het vertrouwen geeft om nieuwe dingen te proberen en nieuwe technologieën te creëren.”

Octrooien zijn lange tijd een belangrijke indicator van economische groei geweest. Sommige mensen zeggen dat de patentrechten meer dan 2.500 jaar geleden in het oude Griekenland zijn ontstaan. Ons huidige octrooisysteem is terug te voeren tot het 15e eeuwse Venetië, dat patenten gebruikte om buitenlanders aan te trekken en om de greep van de gilden op de stad te versoepelen. Zolang de uitvinding nieuw en nuttig was, kon een octrooi worden verleend, principes die ook nu nog gelden.

“In de afgelopen decennia worden octrooien geassocieerd met een hogere productiviteitsgroei, lagere werkloosheidscijfers en de oprichting van meer beursgenoteerde bedrijven”, zegt de Brookings Institution. “Het effect van octrooien op de groei is ruwweg gelijk aan het effect van een hoogopgeleide beroepsbevolking.” Met het aantal octrooien dat hier wordt verleend, is dit goed nieuws voor Eindhoven.