Author profile picture

Eindhoven heeft andermaal een plek in de top-25 veroverd in de Financial Times Foreign Direct Investment index for European Cities of the Future 2018/19. Brabant bleef in de top-25 voor beste regio’s staan. In vergelijking met vorig jaar moet Eindhoven weer wat terrein prijsgeven: een daling van plek 16 naar 24. Brabant bleef stabiel op 22. In de lijst van 2015 stond Eindhoven nog op plek 3. Londen staat al sinds 2006 op de eerste plaats.

fDi Financial Times 2018-2019

De onderzoekers die bij de samenstelling van de index betrokken zijn, kijken naar vijf categorieën: economisch potentieel, arbeidsmarkt, kostenefficiëntie, infrastructuur en houding tegenover bedrijven. Die categorieën zijn weer onderverdeeld in 80 indicatoren. De investeringsranglijst zelf is opgesplitst in een lange lijst met subcategorieën voor steden en regio’s.

Er werden in die vijf categorieën gegevens verzameld voor 489 gebieden (301 steden, 150 regio’s en 38 stedelijke gebieden). Daarnaast werden enquêtes gehouden in het kader van een zesde categorie, de fDi-strategie, waarvoor 146 aanvragen werden ingediend. In deze categorie dienden locaties details in over hun strategie voor foreign direct investment, die vervolgens werd gescoord door het beoordelingspanel van de fDi.

Positie van Eindhoven en Brabant in de overige sublijsten:

fDi Financial Times 2018-2019 fDi Financial Times 2018-2019 fDi Financial Times 2018-2019 fDi Financial Times 2018-2019 fDi Financial Times 2018-2019 fDi Financial Times 2018-2019