© IO
Author profile picture

Eindhoven Airport verlaagt het tempo van de groei. In 2019 zal die 5% in plaats van de maximaal toegestande 10% bedragen. De toegestane groei in 2019 tot maximaal 43.000 vliegbewegingen wordt daarmee gematigd tot naar schatting 41.000. Het groeipercentage ten opzichte van 2018 wordt daarmee ongeveer gehalveerd ten opzichte van de toegestane groei (5% groei versus zo’n 10% toegestaan). Pas in 2020 zal het maximaal aantal toegestane vliegbewegingen van 43.000 worden bereikt.

Vanwege overlast voor de omgeving en klimaatdoelstellingen staat de positie van Eindhoven Airport onder druk. De luchthaven hoopt met de matiging van de groei het proces van de doorontwikkeling meer kans te geven. “We realiseren ons dat hiervoor tijd nodig is en willen het proces niet onnodig onder spanning zetten door al in 2019 de grenzen van de maximaal toegestane capaciteit te bereiken”, zegt Joost Meijs, algemeen directeur Eindhoven Airport. “Dat gebeurt nu pas in 2020.”

In het derde kwartaal werd de analysefase afgerond van het traject ‘Eindhoven Airport na 2019’. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kondigde aan te starten met de Proefcasus. Het doel van de Proefcasus is om op innovatieve wijze – inclusief participatie en overleg met de omgeving – tot het best haalbare advies te komen over de ontwikkeling van Eindhoven Airport.

Joost Meijs zegt blij te zijn met het innovatieve karakter van de proefcasus “We hebben de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt en zijn daardoor een volwassen luchthaven geworden die de Brainportregio kan faciliteren. Maar groei is geen doel op zich. Het is tijd om ons meer te gaan richten op kwaliteit, de balans met de omgeving en een hierbij passende gecontroleerde ontwikkeling. We geven met de beslissing van groeimatiging een duidelijk signaal af dat we dit proces alle kansen en ruimte geven.”

De cijfers in het derde kwartaal laten geen verrassingen zien. De passagiersgroei bedroeg 10% in vergelijking met vorig jaar. Tussen 1 juli 2018 en 30 september 2018 maakten 1.856.389 passagiers gebruik van de luchthaven, 177.674 passagiers meer dan in dezelfde periode in 2017. De passagiersgroei is het gevolg van frequentieverhogingen, een toename van de bezettingsgraad per vlucht en meer bestemmingen. De bezettingsgraad in het derde kwartaal was gemiddeld 165,9 passagiers per vliegtuig ten opzichte van 162,2 in dezelfde periode in 2017. De groei in aantal vliegbewegingen in deze periode was 8%, 11.184 vliegbewegingen tegenover 10.349 vliegbewegingen in 2017.

Over geheel 2018 verwacht Eindhoven Airport een groei van 10% te gaan realiseren tot 6,2 miljoen passagiers (2017: 5,7 miljoen passagiers). De drukste dag ooit was 9 september 2018 met 22.718 passagiers (aankomend en vertrekkend).