Author profile picture

Pieter Hendrikse beziet “Vanaf De Hovenring” de gebeurtenissen in en soms ook buiten Eindhoven. Hij doet dat zowel vanuit zijn eigen expertise (onderwijs, sociaal/cultureel domein) als in een vrije rol.

De horizon van de centrale examens reikt veel verder dan de gymzaal…Pieter Hendrikse,

Dat verbaast u waarschijnlijk. De meesten realiseren zich niet dat op 3 april jl. de eindexamens in het vmbo op sommige scholen zijn begonnen. Op andere scholen, zoals het Sondervick College in Veldhoven en het Vakcollege Eindhoven was de start afgelopen maandag.

Het beeld dat eindexamens oproepen kent u wel: examens met papieren opgavenboekjes op tafel en examens die leerlingen op vaste afnametijdstippen, meestal in ’n gymzaal afleggen. Voor het vwo, het havo en het vmbo tl klopt dat beeld ook. Dat is niet verwonderlijk: journalisten, en dus u waarschijnlijk ook, herinneren zich vaak alleen hun eigen eindexamen.

Maar voor de beroepsgerichte vakken in het vmbo zien de centrale examens er echt totaal anders uit.
Daar is het centraal schriftelijk én praktisch examen (het cspe) de examenvorm. Sinds afgelopen maandag zijn er vele vmbo-leerlingen die het cspe afleggen. Voor hen begint de examenperiode dus al veel eerder dan half mei. Maar bovenal: het cspe is een prachtige examenvorm.

In het cspe staat de P van praktijk centraal. De toetsing van de theorie wordt direct gekoppeld aan praktische opdrachten. Een cspe kan wel 800 minuten duren. Oftewel: per leerling twee volle schooldagen. De leerlingen worden ook niet gelijktijdig getoetst. Bij een praktische opdracht zoals een verkoopgesprek kun je met twee examinatoren immers maar één leerling tegelijkertijd examineren. En wat ook bijzonder is: leerlingen krijgen vooraf informatie over het cspe.

Wie de papieren examens uit de gymzaal voor zich ziet, denkt misschien: Hoezo vóórinformatie? Dan is het toch geen examen meer? Hoezo niet allemaal gelijktijdig? Dan kunnen ze de opdrachten toch aan elkaar doorvertellen?

Dat werkt bij praktische examens anders. De gymzaal is daarvoor dan ook echt niet geschikt. Bij de praktische opdrachten moet een leerling zijn praktische vaardigheden zélf laten zien. Hij moet het muurtje zelf metselen, de bejaarde meneer zelf naar de activiteitenruimte begeleiden, de gerechten zelf uitserveren of de bloemkool zelf planten. Dan is het vanzelfsprekend dat hij van tevoren weet wat er van hem tijdens zijn examen verwacht wordt. Van de theorievragen zijn er wel verschillende varianten, waardoor leerlingen niet dezelfde vragen krijgen als hun klasgenoten die eerder zijn geëxamineerd.

Wie eens wil zien hoe de vóórinformatie er bij een cspe uit ziet: bekijk deze instructiefilm voor leerlingen.

Meer dan de moeite waard kennis te maken met deze unieke examens! De horizon van de centrale examens reikt veel verder dan de gymzaal… en de examens zijn inmiddels ook écht begonnen.

Het gebrek aan media-aandacht ten spijt……En trouwens, hoe zou dat dan toch komen !?

Steun ons!

Innovation Origins is een onafhankelijk nieuwsplatform, dat een onconventioneel verdienmodel heeft. Wij worden gesponsord door bedrijven die onze missie steunen: het verhaal van innovatie verspreiden. Lees hier meer.

Op Innovation Origins kan je altijd gratis artikelen lezen. Dat willen we ook zo houden. Heb je nou zo erg genoten van de artikelen dat je ons een bedankje wil geven? Gebruik dan de donatie-knop hieronder:

Doneer

Persoonlijke informatie