Author profile picture

Fotonica komt vlak voor verkiezingen eindelijk op het netvlies van de politiek

In de Brainport ActieAgenda, die op 5 april in Den Haag wordt aangeboden, draait alles om het aantrekken en behouden van talent voor de regio Eindhoven. Betere voorzieningen (cultuur, sport, infrastructuur) en betere opleidingen (op WO-, HBO- en MBO-niveau) zijn daarvoor de belangrijkste voorwaarden. De grote politieke partijen hebben dat inmiddels op een of andere manier in hun verkiezingsstandpunten verwerkt. Maar voor een opvallende troefkaart binnen die talentenjacht – meer geld voor de doorontwikkeling van de kansrijke fotonica-sector – was tot op heden opvallend weinig aandacht. 

chipMeest schrijnend kwam het gebrek aan kennis over het fotonica-dossier naar voren tijdens het Debat van het Zuiden, afgelopen zaterdag in Eindhoven. Geen van de daar aanwezige politieke leiders leek iets zinnigs te kunnen of willen zeggen over de technologie die in staat wordt geacht chips sneller, goedkoper en energiezuiniger te laten draaien. En daarbij ook nog eens voor duizenden nieuwe banen te kunnen zorgen.

Een paar dagen daarvoor had minister Henk Kamp het onderwerp – op een concrete vraag van burgemeester Jack Mikkers van Veldhoven – wel al wat aandacht gegeven: “Nederland – en dan met name de regio Eindhoven – heeft een voorsprong op de rest van de wereld”, zo zei hij. “Maar de Amerikanen en de Chinezen proberen die achterstand in te lopen. Er is ook bij ons veel geld nodig om onze onderzoeksvoorsprong heel snel om te zetten in businessvoordeel.”

D66-Kamerkandidaten Kees Verhoeven en Jessica van Eijs sluiten zich daar vandaag bij aan door de toezegging “fors te gaan investeren” in de fotonica-industrie. Verhoeven: “Door te investeren in innovatie en nieuwe technieken investeer je in onze toekomst. Nederland heeft nu nog een voorsprong op de rest van de wereld. Maar landen als China en de Verenigde Staten investeren honderden miljoenen om ons in te halen. We moeten zorgen dat we onze voorsprong vasthouden. Fotonica kan voor groei en werkgelegenheid in Nederland zorgen. Daarom ondersteunt D66 het pleidooi van Brainport Eindhoven om fors te investeren in onderzoek naar nieuwe fotonische chips.”

D66 wil dat de komende kabinetsperiode 1 miljard euro extra wordt geïnvesteerd in onderzoek en innovatie. een deel daarvan zou dus naar de fotonica moeten gaan. Van Eijs, zelf afkomstig uit Eindhoven, benadrukt daarbij de rol van Brainport: ”Deze technologie heeft de toekomst en kan voor allerlei baanbrekende toepassingen worden gebruikt. De Brainport-regio is de slimste regio van de wereld. Hier liggen kansen voor de toekomst, voor banen, maar ook voor een betere zorg. Daar wil D66 in investeren.”

Fotonica biedt kansen op allerlei gebieden, zoals medisch onderzoek, sensortechnologie en zelfrijdende auto’s. Dat Eindhoven voorop loopt op dit terrein, bleek afgelopen week nog maar eens uit het feit dat de helft van alle awards die werden uitgereikt tijdens het jaarcongres van de branche, naar deze regio ging.

In de Brainport ActieAgenda wordt naar verwachting een investering van zo’n 600 miljoen gekoppeld aan fotonica.

Foto: Jessica van Eijs, D66