Author profile picture

RIFT, de Eindhovense spin-off van de TU Eindhoven, heeft met succes vijfhonderd huishoudens verwarmd zonder CO2 uit te stoten. Dit gebeurde via de zogeheten Iron Fuel Technology, waarbij een warmteboiler warmte opwekt via de verbranding van ijzerpoeder. In dit geval werd de Iron Fuel Boiler installatie van één MW aangesloten op het warmtenet van energieleverancier Ennatuurlijk om zo vijfhonderd huishoudens in Helmond van warmte te voorzien. Met deze wereldwijde primeur biedt RIFT een CO2-neutraal alternatief voor met name energie-intensieve industrieën.

De test duurde in totaal veertig uur. In die tijd is 5 ton minder aan CO2 en 66 procent minder aan stikstofemissies uitgestoten dan normaal. “Dit is een ongelooflijke mijlpaal”, verduidelijkt  CEO Mark Verhagen. “Met RIFT willen we vanaf 2050 de CO2-uitstoot met 1 gigaton per jaar reduceren, wat ongeveer overeenkomt met zeven keer wat Nederland nu op jaarbasis uitstoot. Met dit succes zetten we echt een stap in de goede richting.”

Eerste tests

Op 19 augustus 2022 worden de huizen van 500 huishoudens in Helmond voor het eerst verwarmd, zonder enige uitstoot van CO2. De roest, het enige restproduct van dat proces, werd vervolgens in de productieopstelling succesvol omgezet in ijzerpoeder. De meest cruciale beginselen van de Iron Fuel Technology zijn daarmee succesvol en reproduceerbaar bewezen in een industriële omgeving. Dat betekent dat keer op keer een stabiele vlam gecreëerd kon worden, met minimale uitstoot van CO2 en stikstof. En ook in de omzetting van roest naar ijzerpoeder kon de productkwaliteit gewaarborgd worden. De eerste van drie ontwikkelingsfasen richting commerciële implementatie is daarmee afgerond. 

De volgende stap voor RIFT

Met de succesvolle afronding van deze eerste fase is RIFT een stap dichter bij het op de markt brengen van de technologie. In de volgende fase zal RIFT de tweede generatie van zijn systemen bouwen en testen, waarbij gefocust wordt op massa-terugwinning, energie-efficiëntie en circulariteit. Twee van RIFT’s belangrijkste partners, Ennatuurlijk en Veolia Nederland, hebben het partnerschap ook voor de volgende fase toegezegd. Jan Lenstra, ceo Veolia: “Veolia Nederland is altijd op zoek naar nieuwe, duurzame oplossingen. We zijn onder de indruk van het werk dat RIFT heeft verzet, en kijken ernaar uit om in de toekomst te blijven samenwerken.”

De startup heeft inmiddels elf miljoen euro aan financiering binnengehaald voor de volgende ontwikkelingsfase, op basis van behaalde resultaten. Een van de meest in het oog springende naam in het rijtje financiers is die van Breakthrough Energy Fellows, opgericht door Bill Gates, die ‘de volgende generatie innovators ondersteunt door sneller en slimmer te werken dan ooit’.

Ceo Mark Verhagen: “Met onze partners hebben we het onmogelijke mogelijk gemaakt en dat maakt ons ongelooflijk trots. Hoewel de volgende stappen niet vanzelf zullen gaan, hebben we door dit succes écht geloof dat we ons doel kunnen bereiken om vanaf 2050 de CO2-uitstoot jaarlijks met één Gigaton te reduceren.”