© Koninklijke NLingenieurs
Author profile picture

Een baanbrekende waterzuiveringstechnologie ontwikkeld door Wageningen University & Research (WUR) heeft de prestigieuze Vernufteling award gewonnen. Het evenement wordt georganiseerd door Koninklijke NLingenieurs, de Nederlandse branchevereniging van ingenieurs-, advies- en managementbureaus. Deze geavanceerde technologie, met de toepasselijke naam Aurea, maakt gebruik van een mix van micro-organismen en chemische behandelingen om afvalwater te reinigen van hardnekkige microverontreinigingen zoals farmaceutische residuen, hormonen en pesticiden. Nu deze schadelijke stoffen ons oppervlakte- en drinkwater steeds meer vervuilen, wordt de behoefte aan dergelijke innovatieve zuiveringsmethoden steeds groter.

Microben en ozon: het dynamische duo van waterzuivering

De Aurea technologie is ontwikkeld door een team van onderzoekers van de WUR in samenwerking met ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Professor Huub Rijnaarts, leerstoelhouder Milieu- en Watertechnologie aan de WUR, leidde dit initiatief.

Dit innovatieve zuiveringsproces onderscheidt zich door zijn tweestapssysteem van microbiële magie gevolgd door een chemische reiniging. Eerst feesten gespecialiseerde bacteriën en breken ze zoveel mogelijk organische stoffen in het water af. De resterende, moeilijk afbreekbare verontreinigingen worden verwijderd. De resterende moeilijk afbreekbare verontreinigingen worden vervolgens aangepakt door ozon, een zeer reactieve stof, te injecteren.

Deze tweeledige aanpak is niet alleen effectief maar ook energiezuinig, omdat de micro-organismen het grootste deel van de zuivering voor hun rekening nemen, waardoor er minder ozon nodig is, wat cruciaal is omdat hoge ozonniveaus schadelijke bijproducten zoals bromaat kunnen produceren.

Van laboratorium tot leven

Naar de reis van de Aurea-technologie van concept naar grootschalige implementatie is lang uitgekeken. Gefinancierd door het TKI Watertechnologieprogramma werkten WUR en Royal HaskoningDHV samen om de technologie van proof of principle naar pilotschaal te brengen. De eerste kleinschalige proeven werden uitgevoerd in het laboratorium en later getest op echt afvalwater van een zuiveringsinstallatie in Bennekom. Deze succesvolle proeven hebben de weg vrijgemaakt voor opschaling en nu wordt de eerste grootschalige installatie van de Aurea-technologie gelanceerd in Zeist.

Deze technologie belooft de afvalwaterzuivering in Nederland aanzienlijk te verbeteren. Toch is het geen wondermiddel. Hoewel Aurea erin slaagt biologisch en chemisch afbreekbare organische stoffen te elimineren, kan het nog geen oplossing bieden voor persistente verontreinigingen zoals PFAS, een complex cluster van synthetische chemicaliën.

Lopend onderzoek in Wageningen neemt deze missie nu echter op zich en onderzoekt manieren om deze lastige stoffen op te vangen en af te breken.

De inzet van de Aurea-technologie is een belangrijke mijlpaal, niet alleen voor de onderzoekers maar voor een duurzaam milieu als geheel. Deze innovatie belooft niet alleen ons water efficiënter schoon te maken, maar betekent ook een cruciale stap voorwaarts in de wereldwijde zoektocht naar duurzame oplossingen.