© David Krijgh
Author profile picture

About SurgAccord

  • Founders: David Krijgh, Martin Krijgh, Sahand Hosseininejad
  • Founded in: Amsterdam, 2020
  • Employees: 6
  • Money raised: 400.000 euro
  • Ultimate goal: Om een ondersteunende app te worden voor alle zorgmedewerkers en diens patiënten

Het gemis van een overzichtelijk programma waarin hij al zijn aantekeningen en patiënteninformatie  kwijt kan – die hij ook nog eens met de patiënt kan delen –, motiveerde plastisch chirurg David Krijgh tot het ontwikkelen van SurgAccord. Hij en zijn team staan nu voor de grote uitdaging om SurgAccord in de Nederlandse ziekenhuizen te krijgen. Zijn medisch-filantropische inborst overtuigde collega’s in het buitenland om SurgAccord al in gebruik te nemen en enthousiasmeerde zijn directe collega’s in Nederland. In deze aflevering van start-up of the day, legt Krijgh uit wat de voordelen zijn van deze digitale applicatie.

Waarom heb je SurgAccord opgericht?

“Ik ben reconstructief plastisch chirurg. Ik miste in de praktijk een soort app die van A tot Z een patiënt begeleidt, maar waarin ik zelf ook data kan verzamelen om de voortgang bij te houden. En wat ik later nog kan gebruiken voor onderzoek. Zo ontstond SurgAccord. Je spreekt het uit op zijn Engels. Het is een combinatie van surgery en accord.

Patiënten kunnen digitaal via SurgAccord hun toestemming –informed consent- voor een operatie ondertekenen. Het platform is zo ingericht dat je voor elk onderzoek, elke operatie en voor iedere patiënt een dossier kunt aanleggen. Je kan naast de patiënt ook andere behandelaren uitnodigen voor dit dossier. Hiermee vangen we meerdere vliegen in een klap. Het is (tijds)efficiënter, bespaart geld, is overzichtelijker, veiliger én we verzamelen veel data die gebruikt kunnen worden in onderzoeken om de geneeskunde te verbeteren.”

Wat is de toegevoegde waarde van SurgAccord? Is het vergelijkbaar met Zorgdomein?

“Het is anders. SurgAccord is uitgebreider. Wij zijn met name op de uitkomsten en resultaten van onze zorg gericht. In de zorg gaan we steeds meer naar uitkomstgerichte zorg. Dat we kunnen zien en meten wat onze uitkomsten zijn. Deze uitkomsten zijn belangrijk om de geneeskunde te blijven verbeteren. De patiënt moet ook baat hebben bij de uitkomstgerichte zorg. Met SurgAccord kunnen we dat bieden.

De patiënt heeft ook toegang tot het dossier dat speciaal voor diens operatie of behandeling is aangelegd. Dat neemt veel ruis weg. Nu krijgt een patiënt vaak voorafgaand aan een behandeling meerdere gesprekken, meerdere folders, meerdere kaartjes van artsen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat artsen heel vaak relevante informatie vergeten te vertellen. Net zoals is vastgesteld dat patiënten tot wel 70 procent van de ontvangen informatie vergeten. Dit kan met SurgAccord grotendeels ondervangen worden.

Alles staat in één dossier: wat er besproken is, hoe een operatie gaat, wie de behandelaren zijn, wat de uitkomsten zijn, de foto’s. Voor mensen die lager geletterd zijn kunnen er filmpjes geüpload worden met uitleg. De patiënt wordt dankzij ons platform nog beter geïnformeerd. Een andere belangrijke optie is dat de patiënt met een two step authenticator documenten kan ondertekenen, als ze meedoen aan een medisch onderzoek. In het buitenland is het gebruikelijk dat dit ook voor iedere medische handeling moet.

Voorbeeld van SurgAccord’s dashboard zoals de gebruiker het ziet. ©SurgAccord

Voor de behandelaren is er ook veel te winnen met SurgAccord. Over twee weken zullen we in SurgAccord een nieuwe functie uitrollen. Die is met name gericht op co-assistenten, assistenten in opleiding en fellows, maar uiteindelijk voor iedereen die er gebruik van wil maken. Veel co-assistenten lopen nu nog met opschrijfboekjes rond waarin ze aantekeningen maken voor hun tentamens of een onderzoek. Dat kan dadelijk in SurgAccord. Zo kunnen ze een persoonlijk dagboek bijhouden.

Ik heb net een jaar lang in Amerika gewerkt. Ik had het achteraf fijn gevonden als ik stappen van bepaalde operaties had gefotografeerd, met aantekeningen erbij. De informatie die daarmee wordt verzameld, is van onschatbare waarde. Daarom kunnen studenten en promovendi gratis gebruik maken de database van SurgAccord om onderzoek te doen. Door alle informatie bij te houden in één dossier wordt het voor een vervangende arts ook makkelijker om te opereren. Die kan precies het proces nalezen en dus ook de vragen van een patiënt beter beantwoorden. Ik heb weleens een patiënt gehad die ik overnam van een collega en die dan vroeg ‘Wat gaat u eigenlijk doen, dokter?”

Het klinkt als een platform met alleen maar winnaars. Waarom wordt dit niet overal al gebruikt?

“In Nederland staat nu mijn werkgever UMC Utrecht op de planning als eerste grote gebruiker. Er is gewoon voor zoioets heel veel tijd nodig in ziekenhuizen. Het is geen onwil of gebrek aan enthousiasme. Er zijn gewoon veel schijven en mensen die allemaal een mening erover moeten vormen. Als dat dan gebeurd is, moet er nog langer nagedacht worden en is het antwoord: ‘Laten we een meeting plannen over zes maanden’. Je merkt dat het voor ziekenhuizen vaak echt lastig is om te innoveren of iets nieuws erbij te doen. Het proces is traag.

Bij kleinere klinieken gaat dit veel gemakkelijker. Beslissingen worden daar sneller genomen. Klinieken zijn misschien wel de pioniers van innoveren. Hierdoor wordt SurgAccord in meerdere klinieken in het buitenland al gebruikt. We hebben klanten in Australië, Libanon, Amerika en in Zwitserland.

Omdat ik in meerdere ziekenhuis heb gewerkt – ook in het buitenland–, heb ik een groot netwerk opgebouwd. Ik heb relevante mensen in mijn netwerk benaderd en ze gevraagd of ze SurgAccord wilden testen. Daar kwamen heel veel positieve reacties op. Het is fijn om te zien dat de steun er vanuit mijn collega’s en het werkveld er is. Dat er artsen zijn die SurgAccord een warm hart toedragen en de invoering ervan bepleiten bij hun werkgever.”

Heeft het dan ook nog met de kosten van SurgAccord te maken dat ziekenhuizen afwachtend zijn?

“Nee, onze kosten zijn laag. We vragen een vast bedrag van twintig euro per gebruiker. Als deze gebruiker ook nog toegang wil tot de database, kost het veertig euro. Dit is ongeacht hoeveel onderzoeken de gebruiker wil doen, of hoeveel patiëntenportalen er aangemaakt worden. Hoe meer mensen of afdelingen in een ziekenhuis gebruiker worden, hoe lager de prijs gemiddeld wordt per persoon.

Het gaat ons er niet om rijk te worden. Het gaat om het delen van kennis en het efficiënter maken en optimaliseren van de zorg. Ik stoor me er enorm aan dat ik voor elk wetenschappelijk onderzoek dat ik wil inzien of lezen – voor mijn eigen onderzoek – extra moet betalen. Dit geldt ook voor collega’s, terwijl we gewoon gebruik maken van hetzelfde IT-programma. De IT-verstrekker verkoopt dus eigenlijk hetzelfde product meerdere malen aan dezelfde klant terwijl de extra cloud-opslag helemaal niet zo duur is. Dat willen wij dus niet in stand houden.”

Hoe waarborgen jullie de veiligheid van de dossiers die geüpload worden op SurgAccord en de aantekeningen die gemaakt worden?

“Gehackt worden is onze grootste dreiging natuurlijk. Een datalek is ieders grootste nachtmerrie. Dan kunnen we meteen ons bedrijf sluiten. De veiligheid van data is – ten overvloede – onze hoogste prioriteit.  We hebben de dossiers verspreid staan over verschillende clouds en alles is versleuteld. Stel dat er bij ons een datalek is, dan heeft de hacker nog steeds niks aan de gestolen data. De patiëntennummers en namen staan afzonderlijk van de medische data in de dossiers. Het bestand is daarmee meteen waardeloos. We zijn volledig gecertificeerd volgens de strengste normen van Europa. Recent hebben we een nieuwe certificering gehad. Ondanks de certificeringen blijven we uiterst waakzaam.”

Wat kunnen we in de toekomst nog van SurgAccord verwachten?

Ik hoop echt dat de invoering van SurgAccord in de medische wereld een no brainer wordt, omdat het goedkoop is en veel functies heeft. De patiënt kan van A tot Z betrokken worden bij de behandeling. Het moet echt een begeleidende app worden voor iedereen om de zorg te verbeteren. Ik hoop dat het snel meer bekendheid gaat genieten en de ziekenhuizen overstag gaan om SurgAccord te gebruiken.”