©IO
Author profile picture

Aanstaande dinsdag presenteert wethouder Van Kaathoven (SP, actieve stad) de “position paper binnenstadsvisie“. Het is, volgens de wethouder, “een document dat specifiek voor de Eindhovense binnenstad denkrichtingen geeft voor op te pakken kansen en te maken keuzes.” Na bespreking met de gemeenteraad wordt de position paper definitief gemaakt en gebruikt bij gesprekken met partners om te komen tot een definitieve binnenstadsvisie. e52 geeft in een korte serie alvast een blik op de opvallendste onderdelen van het document. Donderdag publiceerden we deel 1, vrijdag deel 2, gisteren deel 3, vandaag deel 4: mobiliteit.

Eindhoven Op Weg” heet de nota uit 2013, die beschrijft dat de stad zich zou moeten ontwikkelen als een plek “met een uitstekende internationale bereikbaarheid, een aantrekkelijk centrum, een duurzame, leefbare en innovatieve stad, waar bewoners, bezoekers en werknemers prettig verblijven”. Volgens de onderzoekers van BEA, die de voorbereidingen voor de binnenstadsvisie voor hun rekening namen, geeft de nota wel richting, maar helaas geen concrete keuzes. Wie naar de hoofdlijnen kijkt, moet constateren dat die wel haast voor elke stad zouden kunnen gelden: aantrekkelijk, gezond, hoogwaardig, sociaal, duurzaam: dat willen we immers allemaal. Dat geldt minstens zozeer voor het bevorderen van het openbaar vervoer en het streven naar meer verkeersveiligheid.

20150421_111507
Binnenring: Vestdijk

Iets specifieker wordt het verhaal met de streefcijfers voor de verschillende verkeersstromen. In de periode tot 2025 moet:

  • het aandeel lopen en fietsen beide met 10% zijn gestegen,
  • het aandeel OV met 50% zijn gestegen,
  • het aandeel auto met 9% zijn gedaald en
  • het aantal motorvoertuigen binnen de ring met 15% zijn verminderd.
Binnenring: Keizersgracht
Binnenring: Keizersgracht

Hoe dat precies allemaal behaald gaat worden, blijft in het midden. Wel is helder dat met de acties twee doelen moeten worden bereikt: aan de ene kant een gezondere en veiligere stad, aan de andere kant het vergemakkelijken van de aansluiting met de net buiten de binnenring gelegen stadswijken en campusterreinen. Nu nog liggen die voor het langzame verkeer achter stevige barrières. BEA: “In de veelzijdige stad die Eindhoven wil zijn, past niet langer de binnenring die nu wordt gebruikt en is ingericht. De grote winst voor een aantrekkelijke beleving van de binnenstad wordt bereikt door vooral de binnenring anders te gebruiken.” Minder door auto’s, meer door fietsers en voetgangers. En door de toegankelijkheid ervan voor auto’s te beperken tot bestemmingsverkeer en het doorgaande verkeer te weren.

Binnenring: Emmasingel
Binnenring: Emmasingel

BEA constateert terecht dat in de voorgestelde mobiliteitsdoelen concrete keuzes ontbreken, maar komt op dit thema zelf ook niet veel verder. Daar ligt dus nog een behoorlijke taak voor de politiek, om te beginnen aanstaande dinsdag bij de eerste bespreking van BEA’s position paper. Er is, zeker op het terrein van mobiliteit, een wereld te winnen. Waarom bijvoorbeeld de nu actuele aanbesteding van de Openbaar Vervoer concessie niet eens aangrijpen voor radicale oplossingen? Direct een metronetwerk onder de stad lijkt wellicht wat ver gaan, maar laten de grootse ideeën van Remco van de Craats hierover vooral een inspiratie zijn voor echte oplossingen.

metrokaart_ehv

Dit was deel 4 van een korte serie over de toekomst van de Eindhovense binnenstad. Hier de eerdere afleveringen:

  • Deel 1.
  • Deel 2.
  • Deel 3.
  • Morgen deel 5: wat Eindhoven kan leren van andere steden en trendonderzoeken