Author profile picture

Hoewel de bijeenkomsten openbaar toegankelijk zijn, zijn de presentaties niet bepaald geschikt voor iedereen. Voor de reeks Energy Research Meets van de TU Eindhoven moet een bezoeker niet alleen een meer dan gemiddelde interesse in de energietransitie hebben, maar ook enige kennis van schei- en natuurkunde. Laetitia Ouillet, die TU/e’s “Strategic Area Energy” leidt, had haar studenten nog zo op het hart gedrukt om in begrijpelijke bewoordingen te spreken, maar er zijn er deze keer toch maar weinig die de verleiding om met chemische formules te strooien hebben kunnen weerstaan.

Elke drie maanden zet Ouillet de deuren open om geïnteresseerden inzicht te bieden in de staat van het onderzoek. De energietransitie is de rode draad in alle presentaties, maar er zijn grote verschillen: heel abstracte, technische onderwerpen worden afgewisseld met de meest concrete.

Zo ook deze vrijdag, voor de vijfde Energy Research Meet. Zo horen we van Kay Coenen over zijn onderzoek naar de productie van waterstof en van Mark Damen over een manier om met plasma schone (groene) energie CO2-neutraal op te slaan in koolwaterstoffen. De truc daarvoor zit ‘m in het omzetten van CO2 naar CO. Koen Heijmans zoekt de mogelijkheid van energieopslag vooral in zouthydraten; een thermochemische oplossing met magnesiumchloride.

Voor een leek spreken de verhalen van Hungchu Chen en Len Rijvers meer tot de verbeelding. Rijvers zoekt naar een business case voor de integratie van hybride zonnecollectoren, warmtepompen en warmte-opslag; hetgeen hard nodig is als we voor 2050 alle huizen van het gas willen hebben gehaald. Hungchu Chen laat een kaart zien van Eindhoven en omgeving waarop 5 verschillende types landgebruik zijn geplot. Op die manier maakt ze duidelijk hoe de bestaande gas- en electriciteitsbehoefte beter gekoppeld kan worden aan de lokale energiewinning: “urban energy modelling“.

Nikola Boskovic heeft onderzocht waar een omzetter tussen gelijk- en wisselstroom effectief kan zijn. Bijvoorbeeld bij het directe gebruik van zonnepanelen voor de energiebehoefte thuis, maar – en daar concentreert hij zich op – ook voor de auto-industrie kan dit cruciaal zijn. Zijn Gallium nitride halfgeleider technologie zorgt voor minder energieverlies, maar, zo zegt hij er direct bij, “hier is nog veel meer onderzoek voor nodig”.

Het was een conclusie die deze vrijdagmiddag – ook bij de aansluitende borrel – nog vaak te horen viel. De taak van Laetitia Ouillet zit er voorlopig nog niet op.

Hier een overzicht van alle presentaties

Foto: Carlos Moreno tijdens zijn presentatie