Alle deelnemende teams © Cindy Langenhuijsen
Author profile picture

ECsens heeft de 4TU Impact Challenge gewonnen. De start-up van de Universiteit van Twente ontwikkelt gevoelige sensoren om kanker sneller te diagnosticeren. De technische universiteiten in Nederland organiseerden dit jaar voor het eerst een gezamenlijke innovatiecompetitie waar studenten hun baanbrekende oplossingen voor maatschappelijke problemen kunnen laten zien. De winnaar gaat samen met vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse zaken en een aantal bedrijven op handelsmissie naar de World Expo in Dubai.

“Het is een eenmalige kans die wij moesten pakken”, zegt Pepijn Beekman naar aanleiding van de overwinning van zijn bedrijf ECsens. “Het is geweldig dat het is gelukt.” Met de start-up wil hij ervoor zorgen dat iedere patiënt een op maat gemaakte behandeling kan ondergaan. Er ging een grote afvalrace vooraf aan de finale in het Zuiderstrandtheater in Den Haag. De technische universiteiten in Eindhoven, Delft, Twente en Wageningen organiseerden in het voorjaar ieder hun eigen voorrondes. In totaal namen zo’n 800 studenten deel aan de competities, 80 teams per TU. Uiteindelijk bleven er zestien finalisten over.

Impact op het leven van velen

De keuze van de onafhankelijke jury viel onder meer op de Twentse start-up omdat hun product een groot maatschappelijk probleem oplost. Het kan impact hebben op het leven van heel veel mensen. Maar juryvoorzitter Esther van Someren, plaatsvervangend generaal van het Nederlandse consulaat in Dubai, gaf toe dat het een lastige keuze was.

De teams hebben stuk voor stuk briljante oplossingen voor maatschappelijke problemen. Van efficiëntere zorg met oogtesten voor thuis tot het slim herstellen van bijvoorbeeld koraalriffen. Ook de voedselindustrie en het dreigende voedsel tekort zijn populaire thema’s. Studenten onderzochten bijvoorbeeld het vervangen van vlees door insecten, om toch genoeg proteïne binnen te krijgen. Een ander team ontwikkelde praktische producten met een helder doel. Zoals een apparaatje om symptomen van PTSS bij hulpverleners eerder te herkennen zodat bijvoorbeeld werkgevers eerder professionele hulp aan kunnen bieden. Of een meegroeiende speelgoedtrein om kinderen spelenderwijs te leren programmeren.

De pitch van LoCoMoGo, de speel- en leertrein © Cindy Langenhuijsen

Pitchbootcamp

Om hun verhaal helder en duidelijk uit te kunnen leggen, kregen de studenten een paar maanden geleden een pitchtraining. “De studenten hebben in de voorrondes bewezen dat hun idee op technisch gebied potentie heeft. Maar het overbrengen van dat idee is een vak apart”, vertelde trainer Nathalie Mangelaars van de Pitch Academy destijds aan IO. “Daarvoor moeten studenten uit hun comfortzone.” De studenten leerden op drie verschillende manieren pitchen, voor journalisten, politici en het algemene publiek tijdens de finale. Na afloop van de training gaven studenten aan dat het idee op een simpele manier uitleggen soms lastig, maar wel belangrijk is.

Meer over de pitchbootcamp lees je hier.

Bezoek aan Binnenhof

Voorafgaand aan de finalepitches overhandigde een aantal studenten hun ideeën aan Mark Rutte in het torentje op het Binnenhof. “Rutte stond open voor onze ideeën en stelde verschillende vragen”, vertelt Beekman. Nu heerst de hoop onder de technische universiteiten dat de Nederlandse regering ook daadwerkelijk meer gaat investeren in innovatie. Volgens Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e, is dit nu nog lang niet genoeg. Hij zou het een goede zet vinden als de overheid bijvoorbeeld start-ups zou ondersteunen door incubatieprogramma’s.

© Cindy Langenhuijsen

“We willen in Nederland voorop blijven lopen op het vlak van innovatie en technologische ontwikkeling”, stelt Victor van der Chijs, voorzitter van de 4TU-samenwerking. “Het is essentieel om te blijven investeren in jong talent en de innovaties die zij bedenken. Het maatschappelijke belang daarvan is enorm. Bovendien staan bedrijven te springen om in contact te komen met jonge talenten die de toekomst vormgeven en goed kunnen samenwerken.”

Samenwerken is sleutelwoord

De Technische Universiteit Eindhoven doet dit onder andere met TU/e innovation Space. Via deze community kunnen studententeams, start-ups en bedrijven elkaar ontmoeten en samenwerken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Vanuit deze community namen vier teams deel aan de 4TU Impact Challenge. Zo maakt Team RED een maquette om veranderingen op het gebied van duurzame energie snel inzichtelijk te maken. Team CORE bouwt een oven om schaarser wordend metaal te recyclen. Intense Keyboards ontwikkelt een drukgevoelig toetsenbord om stressgerelateerde klachten eerder te herkennen. En SpaceSea bedacht een oplossing voor het dreigende voedsel tekort door zeewier te gebruiken.

Lees hier mee over TU/e innovation Space

Onderdeel zijn van een studententeam is volgens Robert-Jan Smits een waardevolle tijd binnen een studie. “Ik durf te stellen dat studenten in één jaar in een studententeam meer leren dan in twee jaar tijdens de reguliere studie”, zegt hij na afloop van het evenement tegen IO. Hij benadrukt dat het opdoen van kennis heel belangrijk is, maar dat studenten binnen studententeams andere vaardigheden ontwikkelen zoals presenteren, communiceren en oplossingsgericht denken.

Die vaardigheden zijn volgens hem ook erg belangrijk als de studenten uiteindelijk bij een bedrijf gaan werken. Dat is een van de redenen dat de Eindhovense universiteit bedrijven actief betrekt bij de ontwikkeling van studententeams. ASML is een van de partners. Herman Boon gaf namens het bedrijf ook een speech tijdens het evenement waarin de start-up mentaliteit waarmee zij ooit begonnen, centraal stond. “Het is mooi dat ASML dat nog steeds laat zien en koestert”, zegt Smits. “Bedrijven moeten bijdragen aan de studententeams omdat het in veel gevallen gaat om hun toekomstige werknemers.”

En met die toekomst zit het wel goed. Smits: “Van de honderd ideeën van studenten gaan er misschien maar twee of drie daadwerkelijk naar de markt. Dat zijn dan ook de bedrijven die de markt en de maatschappij echt gaan veranderen.”

© Cindy Langenhuijsen

Bredere 4TU samenwerking

De 4TU Impact Challenge is een onderdeel van de algemene samenwerking tussen de vier Nederlandse technische universiteiten. Zij bundelen de krachten om kennis en creativiteit in de technologiesector optimaal te benutten. Dit doen zij op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. Dit evenement is een voorbeeld in de categorie van kennisvalorisatie. De studenten brengen de opgedane kennis terug naar de maatschappij in de vorm van start-ups en studententeams. Hun producten en diensten dragen bij aan het oplossing van maatschappelijke problemen.