Hurk Industry Park
Author profile picture

Het ‘Hurk Industry Park’ is de nieuwe naam voor het gebied dat vanochtend nog simpelweg ‘de Hurk’ heette. Onder deze nieuwe naam willen de gemeente, Ondernemerskontakt De Hurk en verschillende bedrijven werken aan CO2-reductie op het Eindhovense bedrijventerrein. 

Eerder vanmiddag werd het nieuwe welkomstbord van de zelfverklaarde ‘circulaire hotspot van Nederland’ officieel onthuld. Dit gebeurde in het gezelschap van duurzaamheidswethouder Jan van der Meer en Guido Hermanides, voorzitter van de ondernemersvereniging op De Hurk. Op het 200 hectare tellende gebied waar ruim 300 bedrijven gevestigd zitten, zullen zo’n 40 ondernemingen in de komende periode van start gaan met het verduurzamen van hun werkzaamheden. Het terugdringen van de CO2-uitstoot zullen ze niet alleen doen door hun diensten aan te pakken, maar ook door hun vastgoed, producten en productieprocessen aan te passen.

“Als jíj je tuin netjes bij elkaar harkt, dan gaat de buurman het ook doen. Zo werkt het ook met duurzaam denken en circulariteit.”

“Bedrijven gaan bestuderen wat ze kunnen met hun afvalstromen, ze kijken of ze collectief duurzame energie kunnen opwekken en gaan aan de slag met klimaatadaptatie”, zegt wethouder Jan van der Meer. Met dat laatste doelt hij zowel op de aanleg van begroeide gevels die regenwater en fijnstof op kunnen vangen als op energie-opwekkende daken.

Op de korte termijn zal er vooral nagedacht worden over onderwerpen als hergebruik en elektrisch rijden. Daarnaast zal er door bedrijven en de gemeente kennis uitgewisseld worden en zullen zij ervaringen met elkaar delen. Zo kunnen bedrijven samen werken aan de circulariteit op het bedrijventerrein.

Lineaire hotspot

Ondanks het feit dat het terrein op dit moment nog beter een lineaire hotspot genoemd kan worden, zien zowel van der Meer als Hermanides de toekomst positief tegemoet. Van der Meer: “Dit (de onthulling van het welkomstbord, red.) is écht gewoon een start. Het zorgt ervoor dat alle bedrijven die hier gevestigd zitten, weten dat ze met duurzaamheid aan de slag moeten.”

Met 40 deelnemende bedrijven noemt Hermanides de naamgeving als circulaire hotspot echter niet voorbarig: “Ik weet het zeker, het is een sneeuwbaleffect. We moeten meer bedrijven enthousiasmeren en dat kan alleen maar door het goede voorbeeld te geven. Als jíj je tuin netjes bij elkaar harkt, dan gaat de buurman het ook doen. Zo werkt het ook met duurzaam denken en circulariteit.”