Author profile picture

De belangrijkste partners staan klaar, de haalbaarheidsstudie en technologiescan zijn afgerond, er zijn al exploitanten gevonden en de ambitie is alleen nog maar toegenomen: het project Dutch Mountains – een gigantisch circulair gebouw langs de A2 bij Veldhoven – is nog volledig “on track”. Initiatiefnemers Lennart GraaffHuub Kloosterman en Marco Vermeulen zijn trots op de partners die zich inmiddels aan hun “verblijfs- en werklandschap” hebben verbonden en vol goede verwachtingen over de besluiten van de betrokken overheden in de regio.

Lees hier al onze artikelen over het project Dutch Mountains

(volledige illustratie van het project helemaal onderaan dit artikel)

Nieuwe ontwikkelingen zijn er ook volop. De vorm van het ontwerp lijkt nog veel op de tekeningen van twee jaar geleden, maar inmiddels sturen de initiatiefnemers aan op een volledig houten casco en een totaalconcept dat meer op een dienst dan een gebouw moet gaan lijken. Graaff: “Dit gebouw wordt met de tijd beter, het is een framework voor innovaties, iets dat vernieuwing stimuleert in plaats van inperkt. Dat is anders dan bij normale gebouwen; die worden neergezet, waarna alle diensten er op een of andere manier in gepropt moeten worden. En na een paar jaar begint de aftakeling. Hier juist niet. Elk onderdeel, van de catering tot en met de ramen en zelfs het karkas blijft zich doorontwikkeling.”

Slimste Regio

In het complex – dat naast een groot park en publieke voorzieningen onder meer ook shortstay faciliteiten, een conferentiecentrum en bedrijfshuisvesting omvat – worden allerlei hightech innovaties toegepast waarmee het symbool moet gaan staan voor “de slimste regio ter wereld”. Het gebouw kent straks gesloten kringlopen op het gebied van energie, water, afval en materialen. Door het complex te vervaardigen van massief hout, krijgt het ook een positief effect op de CO2 depositie.

Het liefste zou Graaff een alternatief hebben voor de benaming ‘gebouw’, al was het maar om aan te geven dat zijn Dutch Mountains niets te maken hebben met de manier van bouwen zoals we die nog van voor de crisis kennen. “Het is een totaal van diensten. Licht, warmte, voedsel, meubilair, installaties en zelfs de gevels worden als diensten in het project geleverd. Dat maakt het mogelijk dat de software én de hardware met de tijd vervangen kunnen worden. Een voorbeeld: de gevels wekken energie op; als er na een aantal jaar een slimmere gevel beschikbaar is die meer energie levert dan de huidige, dan wordt die omgewisseld. Het complex is bovendien volledig datagedreven en ervaringsgestuurd wat bijdraagt aan de ‘upgradeability’. En de omgeving kan voortdurend veranderen: ruimtes kunnen de volgende dag een andere functie hebben dan de dag ervoor en segmenten van het gebouw kunnen meebewegen met veranderende marktomstandigheden.”

Betrouwbare partijen

Projecten met buitenproportionele ambitie lopen steevast aan tegen het gevoel van mensen die het “te groot om te geloven” vinden. Graaff en Kloosterman weten er alles van. “Maar we hebben er ook een antwoord op”, zegt Kloosterman. “Juist door te laten zien dat we grote betrouwbare partijen, met ervaring in zowel traditionele als vernieuwende projecten, als partner kunnen aansluiten, zorgen we voor vertrouwen. Partijen als Asito, HEYDAY, Beveco, SPIE, Dell en Strukton gaan samen met ons het bouwproces in: zij leveren alle diensten inclusief het gebouw zelf. Daarnaast hebben we ruim honderd grote en kleine tech-initiatieven aangesloten – waarvan zeker de helft uit de Brainport-regio – die specifieke onderdelen gaan verzorgen. En er zijn al gesprekken met bedrijven die uiteindelijk voor de exploitatie moeten gaan zorgen. Kortom, we laten zien dat de markt gelooft in Dutch Mountains en daarmee doen we wat de overheden ons in het beginstadium gevraagd hebben.”

Toch zullen juist die overheden nog wel hun akkoord moeten geven en daarbij zal niet alleen het vertrouwen van de gekozen marktpartijen een rol spelen, maar tevens de eventuele verstoring van bestaande activiteiten en plannen. Hoe verhoudt Dutch Mountains zich tot District-E, de Brainport Industries Campus of de bestaande hotels en conferentiecentra? Graaff: “Dutch Mountains wordt geen experience center en krijgt ook geen museumfunctie, zoals mogelijk bij District-E gaat gebeuren. Dit is gewoon een heel gaaf, volledig circulair super-hightech gebouw met een openbaar park erin en eromheen. Een informele en formele ontmoetingsplek, daar is behoefte aan in Eindhoven. Een hotelfunctie is daarbij nodig en nuttig, maar hoe groot die moet zijn, dat weten we ook nog niet. Wat we wel weten is dat Eindhoven groot genoeg voor meerdere van dit soort functies.”

De Run

Onderdeel van de ambitie van The Dutch Mountains is om een motor te zijn voor de transformatie van het bedrijventerrein De Run naar een nieuw type werklandschap. Het afgelopen jaar hebben de initiatiefnemers samen met ASML, Maxima Medisch Centrum, WeRun, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en de gemeente Veldhoven aansluiting gezocht bij de visie die momenteel wordt ontwikkeld voor De Run. Ook oplossingen op het gebied van smart mobility horen daarbij.

Het komende jaar moeten de puntjes op de i komen rond engineering en ontwerp, zodat media 2019 de bouw kan starten. Graaff, Kloosterman en Vermeulen rekenen er nog steeds op dat eind 2020 de eerste ‘bewoners’ het pand in kunnen. Maar dan zullen de gemeenten van Metropoolregio Eindhoven (met Veldhoven voorop) wel snel hun groene licht moeten geven. Graaff heeft er alle vertrouwen in. “Als je ziet wat wij juist hier op deze locatie kunnen realiseren en vooral ook hoezeer Dutch Mountains het hightech karakter van de regio verder zal versterken, dan moet het gewoon goedkomen. Het zou echt een gemiste kans zijn als we met ons concept naar een andere regio zouden gaan.”

(alle illustraties: Studio Marco Vermeulen)